2020-04-25 - g. 20.30 - „Miłość na Krymie" - reż. Erwin Axer - Teatr Współczesny w Warszawie

Sobotni wieczór w Teatrze Współczesnym online - pokaz telewizyjnej rejestracji

Szacowne trio: Mrożek, Axer...i Czechow oraz plejada wyśmienitych aktorów. „Miłość na Krymie" Sławomira Mrożka w reżyserii Erwina Axera ze scenografią Ewy Starowieyskiej.

W obsadzie m.in. Ewa Gawryluk. Marta Lipińska, Danuta Szaflarska, Olga Sawicka, Jacek Mikołajczak, Zbigniew Zapasiewicz, Krzusztof Kowalewski, Adam Ferency, Marek Bargiełowski....

Pierwszy akt sztuki to powrót do Czechowa, nastroju i atmosfery jego dramatów. Rosja Carska 1910 roku; drugi akt dzieje się w roku 1928, w „rozbuchanej passie" Kraju Rad, trzeci to już kilka dekad później , czas zmierzchu „homo sowietikus i ZSRR. Trzy części tej „komedii tragicznej" spajają te same postaci, ale bohaterką sztuki jest historia .Losy osób dramatu wrzucone w jej tryby Mrożek narysował na tle starego, nowego i współczesnego „ładu" Rosji jej obiegowych emblematów, mentalności ludzi i ich „rosyjskich dusz."

Partyturą teatralną jest słynny Dekalog Sławomira Mrożka, który przytaczamy w całości:
Klauzula dotycząca umowy na wystawienie sztuki teatralnej „ Milość na Krymie" Sławomira Mrożka. Warunkiem podpisania umowy będzie zobowiązanie się teatru do przestrzegania paragrafów zawartych w następującej klauzuli, która zostanie włączona do umowy jako jej część integralna.

I. Nie nastąpią żadne skreślenia, zmiany ani dodatki w tekście sztuki.
2. Nie nastąpią żadne zmiany w porządku sztuki, to znaczy żadne przestawienia kolejności replik, scen i aktów.
3. Struktura scenografii, to znaczy podstawowa architektura sceny, jej zasadnicze elementy, zostanie zachowana.
4. Nie będzie żadnej ogólnej „ilustracji muzycznej".
5. Pieśni i piosenki śpiewane przez aktorów będą te, które wybrał autor.
6. Wiek i pleć wykonawców będą się zgadzały (wiek mniej więcej, a płeć absolutnie) z wiekiem i płcią przedstawianych przez nich postaci.
7. Upływ czasu między aktem pierwszym i drugim, drugim i trzecim, będzie tylko taki, jaki przewidział autor, to znaczy selektywny Jedne postacie się starzeją, inne nie) i będzie markowany tylko w takiej mierze, i takimi środkami (charakteryzacja), jakie przewidział autor. Te same postacie nie będą grane w różnych aktach przez różnych aktorów.
8. Akcja sztuki będzie się rozgrywać tylko na scenie i w jej ramach (na przykład nie będzie przechodzenia aktorów przez widownię).
9. Będą przerwy między aktem pierwszym i drugim, drugim i trzecim. Przedstawienie i każdy akt rozpocznie się podniesieniem kurtyny. Każdy akt, a więc i całe przedstawienie zakończy się zapadnięciem kurtyny. Zmiany dekoracji nie będą dokonywane na oczach publiczności.
10. Teatr zobowiązuje się do wydrukowania wszystkich wyżej wymienionych paragrafów w programie przedstawienia sprzedawanym czy rozdawanym publiczności. Paragraf nr 10, czyli niniejszy, nie musi być opublikowany. Tytuł publikacji może być jakikolwiek, na przykład Autor zwariował albo Ostatni Mohikanin.
Sławomir Mrożek, wrzesień 1993

___

„Miłość na Krymie" - reż. Erwin Axer - Teatr Współczesny w Warszawie

Teresa Gąssowska
Materiał Teatru
25 kwietnia 2020
Portrety
Erwin Axer

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...