230 sztuk w konkursie

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza informuje, że 230 sztuk zostało zakwalifikowanych pod względem formalnym do udziału w siódmej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

Zgodnie z wymogami regulaminu zostały nadesłane do 31 grudnia 2013 (decyduje data stempla pocztowego) i powstały w ciągu ostatnich 12 miesięcy (datę utworu określa autor).

Tak, jak w ubiegłych latach, konkurs składa się z trzech etapów. Do końca lutego trzyosobowa Komisja Artystyczna w składzie: Bogdan Ciosek, Wojciech Owczarski, Anna Zalewska-Uberman wyłoni spośród nadesłanych sztuk co najmniej 25 procent tytułów, które przejdą do półfinału. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi na początku marca.

Następnie pięcioosobowa Kapituła GND wybierze maksymalnie pięć tytułów nominowanych do finału. Nazwiska finalistów poznamy w połowie kwietnia.

Rozstrzygnięcie konkursu przez wyłonienie laureata VII Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej nastąpi 18 maja 2014 roku, podczas inauguracji IX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Do rąk zwycięzcy trafi statuetka oraz 50 tysięcy złotych.

W dniach 16-17 maja 2014 roku, pod hasłem R@Port-Prolog, odbędą się czytania/pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału konkursu.

Wszelkie informacje o wynikach kolejnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www. gnd.art.pl, a także na stronie Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni - www.teatrgombrowicza.art.pl.

(-)
Materiał Teatru
15 stycznia 2014

Książka tygodnia

Bauhaus - nauczanie/nowy człowiek
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
red. Małgorzata Leyko

Trailer tygodnia