3...2...1...TANIEC

Konkurs choreograficzny Krakowskiego Teatru Tańca

Do projektu należy zgłaszać etiudy solowe (do 6 minut), duety (do 9 minut) oraz tria (do 12 minut). Zgłoszenia można nadsyłać do 4 lutego 2013 roku! Finał projektu odbędzie się 23 lutego w STUDIU C4, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs organizowany jest przez Krakowski Teatr Tańca i Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie oraz Stowarzyszenie Krakowski Teatr Tańca. Konkurs odbędzie się w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie (Al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków), w studiu C4, w dniu 23 lutego 2013.
2. 3...2...1...TANIEC to konkurs, skierowany do twórców sztuki choreograficznej. Z udziału w konkursie wyłączone są dzieci i młodzież do 18 roku życia. Do konkursu zgłaszać można prezentacje solowe, duety oraz tria, oparte na szeroko rozumianej technice tańca współczesnego.
3. Preferowane będą przede wszystkim te prace, które koncentrować się będą głównie na ciele w relacji z przestrzenią, a nie na rekwizytach i zabiegach scenograficznych.
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć, w przypadku trio - 12 minut, duetu – 9 minut, solo – 6 minut. Czasy prezentacji będą ściśle przestrzegane.
5. Do udziału w konkursie zakwalifikowane zostaną prace solowe, duety oraz tria, których autorzy do dnia 4 lutego 2013 prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Teatru) i nagranie prezentacji na płycie cd oraz pomyślnie przejdą etap preselekcji, który odbędzie się na podstawie nadesłanych nagrań. Informacja o zakwalifikowanych prezentacjach wysłana zostanie wszystkim zainteresowanym droga mailową najpóźniej 10 lutego 2013 roku.
6. Formularz zgłoszeniowy oraz nagranie prezentacji w postaci płyty cd należy przesłać na adres Krakowski Teatr Tańca, Nowohuckie Centrum Kultury, Al. Jana Pawła II 232, 31-931 Kraków (z dopiskiem „3...2...1...TANIEC – zgłoszenie), wypełniony formularz dodatkowo należy przesłać drogą mailową na adres 321taniec@gmail.com.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
8. Zakwalifikowani artyści zobowiązani są do uiszczenia opłat akredytacyjnych najpóźniej do dnia 15 lutego 2013 roku w wysokości 40 zł od każdego uczestnika (solo – 40 zł; duet – 80 zł; trio – 120 zł). Z opłat wyłączeni są członkowie Pracowni METAfizyczna. Dokonanie wpłaty przez zakwalifikowanych artystów jest koniecznym warunkiem uczestnictwa w dalszej części konkursu i umieszczenia w programie konkursu.
9. Wpłaty należy dokonywać na numer konta Nowohuckie Centrum Kultury Pekao SA 37 1240 4722 1111 0000 4850 7257 z dopiskiem „Krakowski Teatr Tańca –konkurs choreograficzny 3...2...1...TANIEC".
10. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo ustalania kolejności prezentacji w czasie konkursu.
11. Prezentacje będą otwarte dla publiczności.
12. Prezentacje odbędą się w Studiu C4, w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, Al. Jana Pawła II 232, w prostych warunkach studyjnych (białe oświetlenie równo pokrywające cały obszar gry, czarna podłoga baletowa, pole gry 12 x 9 metrów, wysokość 3,80 metra, czarne okotarowanie, kulisa jedynie z lewej strony, nagłośnienie).
13. Muzykę, wykorzystywaną w prezentacji należy nagrać na płytę CD.
14. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży i wyżywienia, ani nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.
15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania wszystkimi zarejestrowanymi podczas konkursu materiałami w celach promocyjnych.
16. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez komisję artystyczną. Przyznane zostaną nagrody finansowe (pula nagród 3 000 zł). Każdy juror, bez konsultacji z pozostałymi członkami jury, przyzna dwie własne nagrody dla dwóch wybranych prezentacji, określając w certyfikacie konkretne wartości prezentacji decydujące o jej wyróżnieniu.
17. Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną także podczas Festiwalu Tańca Współczesnego SPACEr w terminie 1-3 maja 2013.

(-)
Materiał Organizatora
24 stycznia 2013

Książka tygodnia

Pokusa przebaczenia
Oficyna Literacka Noir Sur Blanc
Donna Leon

Trailer tygodnia