55. SEZON 2018/2019

c r e d o

dokąd zmierza teatr ?

dokąd zmierza teatr ?
teatr jako dziedzina sztuki
i teatr jako sposób komunikowania ?

to pytanie nie jest szczególnie rewelacyjne ani rewolucyjne
bo pada często
oficjalnie i mniej oficjalnie
przy okazji premier
albo w kontekście kolejnych branżowych sporów dyskusji i plotek
więc dokąd zmierza ten teatr ?
na pewno nie do stabilizacji
a jeżeli nie do stabilizacji
to z pewnością do zamanifestowanego niezadowolenia
czyli do buntu !
oznacza to że dzisiejszemu teatrowi potrzebne jest kolejne ojco– i matkobójstwo !
czas po prostu podziękować niegdysiejszym buntownikom
i powitać ich w ekskluzywnym klubie nobliwych klasyków
i wymienić ich na świeżych otwartych odważnych i poszukujących
którzy nie będą czuć respektu
ani nie połakomią się na sprawdzone strategie !
czuję to zmęczenie cioć i wujków teatralnych
i w oczekiwaniu na tych wymarzonych budowniczych
na inżynierów architektów i wizjonerów
i ich bezkompromisowe dzieła
wykonuję wyprzedzający ruch
i przemodelowuję kierunek w którym idziemy
niech jego głównymi współrzędnymi będą
czysta teatralność jako cecha
i empatia jako relacja !
czy jest to zwrot konserwatywny ?
nie wiem
ale wiem że jest to ruch awangardowy!
dlatego proponuję potraktować sezon artystyczny jako czas pracy nad tekstem dramatycznym
który jest a nie który będzie
i który funkcjonuje a nie który staje się
ta zmiana jest istotna dla wszystkich
dla aktorów szczególnie
bo znów będą mogli jako twórcy stanąć wobec zadania budowania roli
a nie kreowania partytur
którzy będą mogli na powrót czerpać swoją energię z uprawiania teatralności
a nie z gotowości i odwagi poszerzania granic
którzy będą dla siebie i dla widzów
a nie wobec siebie i przeciw widowni !
dlatego podnoszę postulat teatru empatycznego
w którym empatia ujawniać się będzie na wszystkich poziomach relacji międzyludzkich !
niech postulat ten wypełni szczegółowy i szczególny program teatralny
zaplanowany na sezon artystyczny o charakterze jubileuszowym
czyli {czytaj dalej}

seb majewski

___

p r e m i e r y

Paweł Soszyński
DUCHOLOGIA POLSKA
Niestandardowa opowieść o duchach i mitach polskiej transformacji – zjawisku, które do dziś pozostaje nieprzeniknione mimo licznych publikacji i analiz. „Transformacja" to słowo klucz i fundament rodzimej narracji lat 90. A gdyby dane nam było postawić pierwszy krok w demokrację i w kapitalizm raz jeszcze? Czy jest możliwa inna historia Polski po 1989 roku?
W DUCHOLOGII POLSKIEJ ideologia miesza się z baśnią, nauka z mitem, a wiara z magią.
Koprodukcja z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu
reżyseria: Jakub Skrzywanek
PREMIERA W WAŁBRZYCHU: 21 WRZEŚNIA 2018 / DUŻA SCENA
PREMIERA W SOSNOWCU: 5 PAŹDZIERNIKA 2018

Klaudia Hartung-Wójciak
z zespołem aktorskim
DZIKI
Kolejny spektakl dormanowski to ruchowe i muzyczne horror-story dla dzieci i młodzieży
w wieku 11-15 lat. Opowiada o doświadczeniu śmierci przez dziecko.
Czy gniew i twórczość mogą być dobrymi sposobami w przepracowaniu straty rodzica? Do czego doprowadzi radykalne odrzucenie strategii radzenia sobie z traumą, które podsuwa i sugeruje świat dorosłych?
DZIKIEGO będzie można poznać w salach gimnastycznych w wybranych szkołach.
Produkcja spektaklu została dofinansowana w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: www.droman.e-teatr.pl
Współfinansowanie ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
reżyseria: Klaudia Hartung-Wójciak
PREMIERA: 4 PAŹDZIERNIKA 2018 / SZKOŁA

Daria Kubisiak
INSTYTUT GOETHEGO
Adaptacja CIERPIEŃ MŁODEGO WERTERA w inscenizacji Cezarego Tomaszewskiego to pięciu różnych Werterów i jedna kobieta, którzy zatańczą i zaśpiewają o swojej samobójczej śmierci.
Twórcy pragną również przywołać postać samego Johanna Wolfganga von Goethego, największego
z romantyków. Podobno kiedyś, o godzinie pierwszej w nocy zawitał do Wałbrzycha i skreślił na serwetce niewielki fragment jednego ze swoich wierszy – przyszłego 66. EPIGRAMU WENECKIEGO.
Szansa, żeby w Wałbrzychu zajrzeć do INSTYTUTU GOETHEGO już w listopadzie.
Spektakl przygotowywany z okazji Polsko-Niemieckich Dni Dramaturgii dla Młodzieży Z OGNIEM
W GŁOWIE 3 (16-19 listopada 2018).
reżyseria: Cezary Tomaszewski
PREMIERA: 9 LISTOPADA 2018 / DUŻA SCENA

Sybille Berg
PO NAS CHOĆBY KOSMOS
Tekst Berg to komediowa i okrutna wizja naszej przyszłości, w której faszyzm na stałe osiedli się
w Europie. Bohaterka dramatu zgłasza swój udział w misji kolonizacyjnej Marsa. Głównym warunkiem programu jest jednak zapewnienie prokreacji na obcej planecie. I tak zaczyna się futurologiczna opowieść o podróży kosmicznej, poszukiwaniu partnera, o zwykłym lęku i zagubieniu.
Co zostanie ze starcia ludzkiej empatii i bezduszności nowoczesnego społeczeństwa, czyżby PO NAS CHOĆBY KOSMOS?
Spektakl przygotowywany z okazji Polsko-Niemieckich Dni Dramaturgii dla Młodzieży Z OGNIEM
W GŁOWIE 3 (16-19 listopada 2018).
reżyseria: Paweł Świątek
PREMIERA: 16 LISTOPADA 2018 / SCENA KAMERALNA

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
BABA-DZIWO
Rok 2019 rozpocznie premiera tekstu z okresu dwudziestolecia międzywojennego, który niezwykle mocno rezonuje z obecną sytuacją Polski i Europy. Utwór jest nie tylko satyrą polityczną na okoliczność rosnącego autorytaryzmu, ale również dramatem społecznym, w którym kwestie polityki socjalnej stają się istotnym tematem dyskusji. Pawlikowska-Jasnorzewska stworzyła literaturę ciekawą formalnie,
w której mieszają się style i konwencje, oddając dynamikę czasu, w którym pisała oraz emocje, które jej towarzyszyły.
W toczącym się dyskursie na temat poważnych wydarzeń politycznych pojawi się BABA-DZIWO
i skomentuje je dość farsowo.
reżyseria: Dominika Knapik
PREMIERA: 22 LUTEGO 2019 / SCENA KAMERLANA

pilgrim / majewski
TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZECZPOSPOLITĄ
W wyniku inspiracji opowiadaniem oraz filmem Andrzeja Żuławskiego DIABEŁ powstanie spektakl zderzający perspektywę indywidualną i globalną ważnych wydarzeń historycznych. Co w praktyce oznaczał pierwszy dzień II rozbioru Polski i co oznaczają dla zwykłych ludzi inne ważne daty dzienne? Twórcy chcą również poszukać odpowiedzi na pytanie o fatalizm polskiej historii o to, czy naszymi dziejami rządzą siły anielskie czy szatańskie?
W marcu dowiemy się, czy od TERAZ KAŻDY Z WAS JEST RZESPOSPOLITĄ?
Koprodukcja z Wrocławskim Teatrem Współczesnym
reżyseria: Maciej Podstawny
PREMIERA: MARZEC 2019 / DUŻA SCENA

Stanisław Wyspiański
WESELE
Najważniejsza premiera 2019 roku w Wałbrzychu ma na celu pokazać, że zespół wałbrzyskiego Teatru jest na tyle silny, że może zmierzyć się z tym tekstem. Tekstem, który powszechnie uważany jest za miernik siły zespołów teatralnych. Podjęcie tematyki WESELA jest zawsze potrzebne i niezwykle interesujące. W tekście Wyspiańskiego doskonale obija się nasza rzeczywistość. Równocześnie WESELE precyzyjnie tę rzeczywistość nazywa i weryfikuje. Jesteśmy bardzo ciekawi jak zabrzmi on
w czerwcu 2019 roku, jaki obraz tego czasu nam rzuci i do jakich przemyśleń i refleksji zmusi.
WESELE będzie zwieńczeniem 55. jubileuszowego sezonu Teatru.
reżyseria: Remigiusz Brzyk
PREMIERA: 14 CZERWCA 2019 / DUŻA SCENA

SPEKTAKL PLENEROWY
W przestrzeni amfiteatru powstanie spektakl, na który złożą się teksty i piosenki z klasycznego repertuaru literatury dla dzieci i młodzieży. Barwne i muzyczne widowisko, które swą tematyką będzie przyjazne dla młodych widzów, a widzów dorosłych przeniesie w świat wspomnień, powstanie
w koprodukcji z Teatrem Lalki i Aktora oraz miastem Wałbrzych.
PREMIERA: CZERWIEC-LIPIEC 2019 / AMFITEATR

w y d a r z e n i a

Z OGNIEM W GŁOWIE 3
POLSKO-NIEMIECKIE DNI DRAMATURGII DLA MŁODZIEŻY
To już trzecia edycja dialogu o teatrze dla młodzieży we współpracy ze stroną niemiecką. W tym roku składają się na nią dwie premiery spektakli (specjalnie na tę okazję wyprodukowane), trzy czytania nowych niemieckich tekstów (premierowo przełożonych na język polski) i spotkania z ich autorami
w pozateatralnych przestrzeniach.
Z OGNIEM W GŁOWIE kolejny raz stanie się platformą wymiany polsko-niemieckich doświadczeń na polu teatru dla młodzieży.
Dofinansowanie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej;
Współfinansowanie ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
WYDARZENIA: 16-19 LISTOPADA 2018 / WSZYSTKIE SCENY

XVI WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE
z podtytułem NOSTALGIA
Z greckiego NOSTALGIA od nóstos (powrót) i álogs (ból). Tegoroczna edycja FANABERII dotyczyć będzie kruchości i tymczasowości Teatru. Teatru jako miejsca skupiającego ludzi, ale też Teatru jako zjawiska artystycznego. W jubileuszowym 55. sezonie pragniemy powrócić do spektakli sprzed lat, zaprosić na powrót do nas ludzi, których z różnych powodów z nami już nie ma. Teatr generuje NOSTALGIĘ, można powiedzieć, że leży ona nie w naturze rzeczy, a w zapamiętywaniu, liczą się głównie uczucia związane z doświadczeniem przeszłości.
XVI FANABERIE będą starały się uciec od anegdot na rzecz czegoś ważniejszego. Piękno NOSTALGII bowiem ma charakter demokratyczny, nostalgiczna wrażliwość jest w Teatrze udziałem każdego
i widza i twórcy.
WYDARZENIA: GRUDZIEŃ 2018 / WSZYSTKIE SCENY

w r e a l i z a c j i

Obecnie w Teatrze trwają próby do trzech spektakli: DUCHOLOGIA POLSKA, DZIKI {Konkurs im. Jana Dormana} oraz INSTYTUT GOETHEGO.
Dodatkowo realizujemy program CZYTAMY NA GŁOS. NAJLEPSZA LITERATURA W SZANIAWSKIM dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocja Kultury {cykl: CZARNE NA BIAŁO – czytanie reportaży wydawnictwa CZARNE , SiostRANKI – czytanie literatury dla dzieci z wydawnictwa DWIE SIOSTRY i STRESZCZAMY SIĘ – czytanie lektur szkolnych} oraz projekt CZYTANIA PRZED PREMIERĄ.
We wrześniu zapraszamy na przedpremierowe czytanie tekstu DUCHOLOGII POLSKIEJ Pawła Soszyńskiego i DZIKIEGO Klaudii Hartung-Wójciak, oba w reżyserii Tomasza Jękota oraz czytanie reportażu Aleksandry Boćkowskiej KSIĘŻYC Z PEWEKSU. O LUKSUSIE W PRL w reżyserii Małgorzaty Maciejewskiej.

w y j a z d y
co – gdzie -- kiedy

GDYBY PINA NIE PALIŁA, TO BY ŻYŁA – XII Cental European Theatre Festival w Koszycach, Słowacja – 6 września 2018
W GÓRY I W MORZE – w ramach projektu CZYTAMY NA GŁOS w Warszawie – 25 września 2018
TUTAJ JEST WSZYSTKO – Mała Boska Komedia w Krakowie – 7 października 2018
ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA – Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK w Warszawie – 12 października 2018
SIENKIEWICZ SUPERSTAR – XVIII Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA w Zabrzu – 19 października 2018
ŁAUMA, CZYLI CZAROWNICA – XVIII Ogólnopolski Festiwal Dramaturgii Współczesnej RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA w Zabrzu – 20 października 2018
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA – XIII Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski w Radomiu – 24 października 2018
SIENKIEWICZ SUPERSTAR – 5. Festiwal Nowego Teatru w Rzeszowie -- 20 – 24 listopada 2018
ZAPOLSKA SUPERSTAR – Teatr Mały w Tychach – 9 grudnia 2018

n o w o ś c i

W sezonie 2018/ 2019 w Teatrze Dramatycznym pracę rozpoczęli:
Seb Majewski jako dyrektor artystyczny Teatru,
Tomasz Jękot jako kierownik literacki
oraz aktorzy: Karolina Bruchnicka, Dorota Furmaniuk, Mateusz Flis i Wojciech Świeściak.

 

Danuta Kocan
Materiał Teatru
5 września 2018

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia