A statek „Wschód-Zachód" płynie...

7. Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód"

Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego „Wschód-Zachód" to cykliczne wydarzenie organizowane przez Fundację Widowisk Masowych oraz Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie, które w tym roku odbędzie się już po raz siódmy.

 

W dniach 19—26 kwietnia 2020 roku zostaną zaprezentowane spektakle teatrów z Ukrainy, Niemiec, Węgier, Armenii, Polski oraz innych krajów. Tegoroczne motto festiwalu brzmi: „A statek płynie". W tej edycji będziemy nawiązywać do stylistyki twórczości włoskiego reżysera – znanego ze swojego barokowego, cyrkowego, onirycznego stylu.

Ten pomysł zarodził się jeszcze w marcu. Długo szukaliśmy kto z ukraińskich artystów jest tak ważny ukraińskiej twórczości, a potem zdaliśmy sobie sprawę – nie musimy się zamykać. Dlatego kolejny Festiwal Teatru Ukraińskiego będzie poświęcony stuleciu włoskiego reżysera Federico Felliniego – wyjaśnia Nadiia Moroz-Olshanska, Dyrektor Festiwalu.


Charakter jego filmów odzwierciedla szeroko rozumianą satyrę, groteskę, melancholię, ale przede wszystkim złożonością fabuły, która przybiera często formę wyimaginowanego świata, przypominającego świat snu. Takich właśnie spektakli będziemy poszukiwać do tegorocznej edycji. Działania towarzyszące Festiwalowi mają krzewić kulturę wśród młodego pokolenia bez względu na różnice narodowościowe czy kulturowe.

Jak przyznaje Dyrektor Festiwalu – Można by pomyśleć – gdzie jest ukraiński teatr, a gdzie Federico Fellini – ale teatr w Ukrainie powstawał w tych samych kierunkach, które panowały w teatrach europejskich. Spodziewamy się więc bardziej emocjonalnych spektakli, które zostaną nie tylko w pamięci, ale też w sercu. Teatry ukraińskie zaprezentują tą samą estetykę, co w filmach włoskiego reżysera. Tą samą ironię, tą samą prezentację niektórych rzeczy w groteskowej formie i tą samą idee snów.

W programie Festiwalu „Wschód-Zachód" przewidziano spektakle, panele dyskusyjne, spotkania z artystami, prezentacje, wystawy oraz inne wydarzenia towarzyszące. Wezmą w nim udział współczesne, profesjonalne i amatorskie teatry z Ukrainy oraz teatry z innych krajów, nawiązujące tematyką swoich sztuk do szeroko pojętej tematyki ukraińskiej.

Partnerem strategicznym Festiwalu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która już od pierwszej edycji co roku wspiera jego rozwój. W 2016 roku projekt „Wschód-Zachód" otrzymał Główną Nagrodę jako Kulturowy Projekt Transgraniczny na Forum Partnerstwa Wschodniego w Lublinie.

Nadiia Moroz-Olshanska
Materiał organizatora
4 marca 2020

Książka tygodnia

Pomarli
Wydawnictwo Czarne
Waldemar Bawołek

Trailer tygodnia