Aktorzy i kompozytor nagrodzeni

Nagroda Gustawa i Nagroda im. Leona Schillera

Stanisław Radwan został laureatem nagrody Gustawa, a aktorzy Kamil Maćkowiak i Wiktor Loga-Skarczewski Nagrody im. Leona Schillera. Uroczystość wręczenia obu nagród Związek Artystów Scen Polskich odbyła się w Krakowie w czwartek - w Międzynarodowy Dzień Teatru.

Na statuetce Gustawa widnieje napis "Wielkiemu artyście, kompozytorowi teatru". Radwana doceniono m.in. za sprawowanie funkcji dyrektora Starego Teatru w Krakowie "w trudnych latach końca PRL-u i przełomu politycznego" i za to, że wówczas "był zręczny i szlachetny w grze o ten teatr; potrafił uchronić go od eksperymentów władzy, artystom stworzył azyl".

Odbierając nagrodę w Starym Teatrze Radwan wspominał swoją znajomość z patronem nagrody, Gustawem Holoubkiem. - Był niezwykle wierny sobie i swemu powołaniu - powiedział kompozytor. Podkreślił także, że największą radość odczuwa z nagród Schillera przyznanych młodym kolegom, bo to oni są przyszłością.

Stanisław Radwan urodził się w 1939 r. w Bieńkówce k. Makowa Podhalańskiego. W 1966 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. W czasie studiów był również kierownikiem muzycznym w krakowskim Teatrze Rozmaitości. Rok po ukończeniu szkoły odbył staż kompozytorski w zakresie muzyki elektronicznej u Pierre'a Schaeffera w Paryżu. Od 1974 do 1976 r. był kierownikiem muzycznym w Teatrze Ateneum w Warszawie a w 1977 r. związał się ze Starym Teatrem w Krakowie. W latach 1980-1990 był w nim dyrektorem naczelnym i artystycznym.

Radwan ma również na swoim koncie kilka epizodów filmowych. Jako aktor grał najczęściej osoby związane z muzyką. Był m.in. pianistą grającym w restauracji w obrazie "Z biegiem lat, z biegiem dni...". Pianistą-sąsiadem głównego bohatera był również w filmie "Girl Guide", oficerem-muzykiem w "Opowieści o Józefie Szwejku i jego drodze na front", kompozytorem w "Łóżku Wierszynina" a dyrektorem filharmonii w "Nadziei".

Nagrodę Schillera ZASP przyznał młodym artystom teatralnym.

Kamil Maćkowiak urodził się w 1979 r. w Bydgoszczy. Ukończył szkołę baletową Gdańsku i Wydział Aktorski łódzkiej szkoły filmowej. W latach 2003-2013 pracował w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, gdzie zagrał wiele znaczących, często nagradzanych ról. Jedną z najbardziej znaczących była obsada w "Niżyńskim" w reż. Waldemara Zawodzińskiego (2005) - spektakl dzięki zdolnościom nie tylko aktorskim, ale i tanecznym Maćkowiaka - zyskał uznanie krytyki. Laureat odtwarzał też role Friedricha Schillera, Williama Szekspira, Antoniego Czechowa. Zwycięzca licznych nagród aktorskich. Obecnie działa niezależnie, prowadzi swoją fundację i teatr.

Nagrodę laureat odebrał "za oryginalność ujęcia w dziedzinie sztuki scenicznej, ze szczególnym uwzględnieniem choreografii, reżyserii i wykonania aktorskiego projektu +Diva show+". Premierą monodramu "Diva show" w 2013 r. Maćkowiak zainaugurował działalność swojego teatru.

Wiktor Loga-Skarczewski urodził się w 1985 r. w Katowicach. Ukończył Wydział Aktorski krakowskiej PWST. Od 2008 r. występuje na deskach Narodowego Teatru Starego w Krakowie i jest jednym z jego najmłodszych artystów. Pracuje także w PWST jako wykładowca i asystent Jerzego Treli. Grał m.in. w spektaklach Mikołaja Grabowskiego - "Tartuffe" oraz "Czekając na Turka", w "Przemianie" Magdaleny Miklasz, "Dwunastu stacjach" przygotowanych przez Ewę Rysową i Mateusza Pakułę.

Logę-Skarczewskiego ZASP uhonorował za znakomity poziom sztuki aktorskiej, a zwłaszcza za umiejętność dojrzałego i świadomego odgrywania zróżnicowanych postaci.

Nagrodę Gustaw ustanowiono, aby uczcić pamięć Gustawa Holoubka, cenionego artystę drugiej połowy XX wieku, aktora, reżysera, pedagoga, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATIF), a także honorowego prezesa SPATIF- ZASP. Rok temu laureatami nagrody byli aktorka Danuta Szafarska i dramaturg, prozaik, felietonista Janusz Głowacki. Nagroda ma charakter honorowy, wyróżnieni otrzymują statuetkę.

Nagroda ZASP im. Leona Schillera jest nagrodą imienia wybitnego inscenizatora przedwojennej polskiej sceny, pedagoga, a także prezesa stowarzyszenia od 1950 roku aż do śmierci, 25 marca 1954 roku. W ubiegłym roku wyróżnienie trafiło do aktorki Natalii Rybickiej, scenografa Michała Korchowca oraz krytyka teatralnego i dziennikarza Tomasza Mościckiego. Nagroda ma charakter finansowy.

(-)
Materiał Organizatora
29 marca 2014

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...