Aleatoryzm, sonoryzm, bruityzm

"Cyberiada" - reż. Ran Arthur Braun - Teatr Wielki w Poznaniu

Opera Krzysztofa Meyera, znanego poznańskiej publiczności jako współautora niedokończonej przez Dymitra Szostakowicza opery Gracze (Poznań, 2005) i opery dziecięcej Klonowi bracia (Poznań, 1990).

Napisana została w 1970 roku do libretta kompozytora, który fabułę oparł na opowiadaniach Stanisława Lema. W roku powstania Cyberiada została wyróżniona nagrodą Grand Prix, przyznaną przez księcia Pierre de Monaco.

Jak pisze sam kompozytor w tekście Do i od kompozytora, nad Cyberiadą pracował w okresie, kiedy polska muzyka awangardowa nasycona była tendencjami takimi jak aleatoryzm, sonoryzm czy bruityzm. „Cyberiada była próbą przeniesienia tych zjawisk na teren muzyki operowej. Okazało się, że techniki te doskonale nadawały się do muzyki scenicznej, co więcej, były w stanie realizować różne odcienie ekspresyjno-wyrazowe - od dramatycznych po groteskowe, od melancholijnych po wesołe."

Polska prapremiera Cyberiady wpisuje się w obchody Jubileuszu 70. urodzin kompozytora, prof. Krzysztofa Meyera.

Anna Kochnowicz
Materiał Opery
18 maja 2013
Portrety
Ran Arthur Braun

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...