Anhelli. Wołanie w Iranie

"Anhelli. Wołanie" - Teatr ZAR we Wrocławiu

W dniach 15 i 16 grudnia spektakl Teatru ZAR zostanie zaprezentowany w Independent Theater w Teheranie. Spektaklowi towarzyszyć będą warsztaty aktorskie prowadzone przez Jarosława Freta i Simonę Salę oraz wykład opisujący program i założenia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i Olimpiady Teatralnej. Anhelli. Wołanie zostanie pokazany po raz pierwszy irańskiej publiczności.

Anhelli. Wołanie to hołd dla Juliusza Słowackiego oraz jego podróży do Ziemi Świętej z Neapolu, przez Aleksandrię, Kair, Damaszek, podczas której napisał poemat Anhelli. Pierwsze pokazy przedstawienia miały miejsce w Barbican Centre w Londynie we wrześniu 2009 roku jako ostatnia część Tryptyku Ewangelie dzieciństwa, prezentowanego w ramach POLSKA! YEAR w Wielkiej Brytanii.

Spektaklowi towarzyszyć będą warsztaty Ciało aktora – dramat ucieleśniony prowadzone przez Jarosława Freta i Simonę Salę oraz wykład opisujący program i założenia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i Olimpiady Teatralnej. Warsztaty poświęcone są zmianie i zdolności jej rozpoznawania, która jest głównym i podstawowym elementem każdego dramatu. Uczestnicy poznają techniki wykorzystywania wspólnego języka ciała i tworzenia z ruchów unikalnego, wypełnionego dramaturgicznym potencjałem kodu.

Wykład odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18.00.
Warsztaty odbędą się 16-17 grudnia w godzinach 11.00-14.00.
Spektakle zostaną zaprezentowane 15 i 16 grudnia o godzinie 19.30.

Więcej informacji o wizycie Teatru ZAR w Teheranie znaleźć można na stronie: www.teatrzar.art.pl

Projekt organizowany jest przez Ambasadę RP w Teheranie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Instytut Teatralny w Warszawie oraz Dramatic Arts Center of Iran.
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr ZAR, kultywując etos pracy grupowej, realizuje projekty artystyczne poprzez długoletnie poszukiwania źródłowe, którym każdorazowo towarzyszy proces kształtowania nowego języka teatralnego, opartego na muzyce z rozmaitych tradycji. Międzynarodowy skład zespołu formował się w trakcie cyklicznych wypraw badawczych do Gruzji w latach 1999–2003. Podczas tych podróży grupa zebrała materiał muzyczny, esencją którego są wielowiekowe pieśni polifoniczne sięgające korzeniami początków naszej ery i stanowiące prawdopodobnie najstarszą formę wielogłosu. „Zar", od którego grupa wzięła swą nazwę, to nazwa pieśni pogrzebowych wykonywanych przez Swanów, zamieszkujących wysokie rejony Kaukazu w północno-zachodniej Gruzji. Praca zespołu wypływa z przekonania, że teatr, wbrew greckiemu thea – widzenie, nie powinien być wyłącznie oglądany, lecz przede wszystkim słuchany.

ZAR przynosi teatr sprzed podziału na gatunki i style, podejmując tematy wydawałoby się zarezerwowane we współczesnym świecie dla religii, działając w przekonaniu, które płynie z polskiej myśli romantycznej, iż zadania sztuki są nie tylko komplementarne wobec religijnego poruszenia, lecz potrafią zapełnić dynamiczną lukę między codziennością a transcendencją. Juliusz Osterwa, który jako jeden z nielicznych starał się zrealizować praktycznie te idee, i z którego myśli czerpał m.in. Jerzy Grotowski, zapisał w swych notatkach zdanie o tym, że „Bóg stworzył teatr dla tych, którym nie wystarcza Kościół".

Jakub Tabisz
Materiał Instytutu Grotowskiego
11 grudnia 2015
Portrety
Jarosław Fret

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia