Apelacja byłych aktorów Teatru Arlekin oddalona

Teatr Arlekin w Łodzi


Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelacje byłych aktorów Teatru Lalek Arlekin w Łodzi o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Sąd II Instancji uznał, że zawierane umowy o dzieło były zgodne z prawem w danym stanie faktycznym i nie naruszały żadnych norm.

(-)
Materiały Teatru
18 kwietnia 2012

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...