Apelacja byłych aktorów Teatru Arlekin oddalona

Teatr Arlekin w Łodzi


Wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił apelacje byłych aktorów Teatru Lalek Arlekin w Łodzi o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Sąd II Instancji uznał, że zawierane umowy o dzieło były zgodne z prawem w danym stanie faktycznym i nie naruszały żadnych norm.

(-)
Materiały Teatru
18 kwietnia 2012

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia