Artyści i studenci razem na bezludnej wyspie

Konkurs na najlepszy plakat do przedstawienia „Robinson Crusoe"

Teatr „Baj Pomorski" wspólnie z Zakładem Projektowania Graficznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizował konkurs na najlepszy plakat do przedstawienia „Robinson Crusoe". Ogółem wpłynęło 59 prac, z których komisja wybrała 30.

Najlepsze z nich oceniło jury złożone z pracowników „Baja Pomorskiego" oraz pedagogów ZPG UMK w składzie: Zbigniew Lisowski, dyrektor Teatru „Baj Pomorski:, Marta Kaźmierska, Teatr „Baj Pomorski", prof. Edward Saliński, przewodniczący jury, prof. Witold Michorzewski, dr Joanna Frydrychowicz, dr Krzysztof Skrzypczyk, dr Piotra Florianowicz postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Agnieszka Mazurek
II miejsce - Jakub Sobczak
I wyróżnienie - Aleksandra Szymańska
II wyróżnienie - Dorota Szulc
III wyróżnienie - Oskar Sobolewski

Warto wiedzieć, że kadra profesorska Zakładu Projektowania Graficznego UMK w Toruniu to specjaliści najwyższej klasy. Ich studenci projektują niezwykle ciekawe prace, w tym głównie plakaty. Wystarczy wejść na stronę internetową Zakładu, by poznać, w jakich wystawach biorą udział i jak ciekawe rozwiązania graficzne proponują na zaprojektowanych przez siebie plakatach.

Nawiązanie tego rodzaju współpracy pomiędzy teatrem a uczelnią to znakomity pomysł. Plakat teatralny dla dzieci i młodzieży to materia bardzo delikatna, bazująca głównie na wyobraźni. I udowodnił to ten konkurs. Ileż pomysłów mają studenci na zasygnalizowanie młodym widzom tego, co najbardziej charakteryzuje i kojarzy się z powieścią Daniela Defoe. A przede wszystkim ze scenariuszem i tekstem Zbigniewa Lisowskiego, bazującym na książce.
Premierze towarzyszyła wystawa nagrodzonych i wyróżnionych plakatów, która została zorganizowana w teatralnym foyer. Plakaty zaskakiwały pomysłowością, kolorystyką, liternictwem. Ale przede wszystkim oddawały osobowość, sposoby obrazowania skojarzeń oraz pomysły artystyczne ich autorów. Sygnalizowały ideę spektaklu, jego sens, wymowę.

Taka inicjatywa bardzo cieszy, bowiem plakat teatralny, to najważniejszy element w fazie preparacji przedstawienia. To on jako pierwszy ma zaistnieć w przestrzeni miejskiej, zostać zauważony przez przechodniów i zachęcić do przyjścia do teatru. W przypadku młodych widzów, ciąży na nim jeszcze więcej zadań. Odwołujących się do ich emocji, świata, dotychczasowych doświadczeń. I taką funkcję spełniają nagrodzone plakaty. Zwycięski plakat, Agnieszki Mazurek, to oszczędne w formie i kolorze elementy, z których trzeba złożyć swój świat. Odwołujący się również do antropologii. Kolejny, Jakuba Sobczaka nakłada na siebie dwa wyobrażenia – wyspy i ludzkiej głowy, ornamentowany dokoła rysunkami kojarzącymi się z morzem, wyspą. Autor koncentruje się na warstwie mentalnej spektaklu.

Z kolei plakat Aleksandry Szymańskiej eksponuje motyw wody i powietrza. Enigmatyczny jest znak głowy zanurzonej do połowy w wodzie, na której wierzchołku samotna palma jest sygnalizuje emocje związane z bezludną wyspęą Taka koncepcja daje duże pole do interpretacji. Plakat Doroty Szulc nawiązuje do obecności papugi w kulisie podczas przedstawienia. Jego intensywne barwy podkreślają egzotykę spektaklu. A plakat Oskara Sobolewskiego to stylizacja wykorzystująca elementy i obszary pojęciowe kojarzące się z morskim klimatem. Przedmioty poukładane na piasku to desygnaty oddające zdarzenia i przeżycia, z jakimi spotkał się Robinson na bezludnej wyspie. Ciekawy jest również plakat podkreślający rytuał inicjacji młodego człowieka, symbolizowany poprzez nożyczki, które za chwilę zetną jego włosy. A także i ten, który poprzez kolory czerni i bieli sygnalizuje uprzedzenia rasowe, jakie porusza spektakl.

Cieszy fakt, że tak jak we współczesnej literaturze dla dzieci ilustracja osiąga mistrzowski poziom, tak i w teatrze dla dzieci jest coraz więcej słynnych nazwisk plastyków. A tego rodzaju współpraca udowadnia, że teatr młodych widzów szczególnie inspiruje i umysły, i dusze plastyków. I oby było jak najwięcej podobnych form współpracy w artystycznym środowisku Torunia.

Ilona Słojewska
Dziennik Teatralny Toruń
22 czerwca 2017

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...