Azyl staje się iluzją

"Ambasada" - Teatr Kana

Zapraszamy do odbioru bezpłatnych wejściówek na czwartkową, piątkową i sobotnią "Ambasadę" - możecie pojawiać się po niecodziennie w Teatrze Kana. Liczba miejsc ograniczona, na akcję wchodzimy po cztery osoby!

Ambasada to akcja budowana za każdym razem na nowo w adaptowanym specjalnie do tego celu budynku. Stanowi swojego rodzaju kafkowski thriller o szukaniu azylu poza granicami opresyjnej rzeczywistości. Upodabnia widzów do milionów emigrantów na świecie, którzy uciekają przed wojną, głodem, ale i osobistym nieszczęściem. Klucz do wolności ukryty jest w Internecie - trzeba wypełnić wniosek na stronie www.ambasada.com Spowiadamy się w nim z najintymniejszych tajemnic - składamy donos na samego siebie. Potem czeka nas nocne spotkanie w kawiarence z tajemniczym wysłannikiem dyplomatycznej placówki i pełna niepokoju jazda przez puste miasto. Krocząc przez sale i korytarze natykamy się na ludzi, których los pokazuje skomplikowaną naturę współczesnego świata. Ale jest też lustrem naszego zagubienia i samotności. Azyl staje się iluzją.

(-)
Materiał Teatru
3 lipca 2014

Książka tygodnia

Kantor Nie/Obecność
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katarzyna Fazan

Trailer tygodnia

Nastazja wychodzi za mąż
Krzysztof Babicki
Kameralny spektakl o namiętnościach n...