Baletowy konkurs w Bytomiu

IX Międzynarodowy Konkurs Choreograficzny Uczniów Szkół Baletowych 2016 w Bytomiu

Zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym Uczniów Szkół Baletowych, który odbędzie się 28-31 stycznia 2016r. w Bytomiu. Współorganizatorem Konkursu jest Opera Śląska.

Jako organizatorzy jesteśmy przekonani, że tego typu konkurs kształtuje osobowość artystyczną młodych tancerzy i choreografów, jednocześnie pozwala poznać i docenić zdolności przyszłych artystów.

Dla młodego człowieka, a także dla jego pedagogów ważna jest możliwość spotkania się i skonfrontowania swoich - często odmiennych - spojrzeń na choreografię. Cennym doświadczeniem dla nich jest ocena, dokonana przez polskich i zagranicznych choreografów i pedagogów baletu.

Organizacja międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego to również nawiązanie kontaktów i współpraca szkół baletowych Europy, w przyszłości - realizacja wspólnych działań artystycznych, aktywizacja kulturalna i wymiana myśli twórczych.

(-)
Materiał organizatora
15 stycznia 2016

Książka tygodnia

ADAPTACJA. Skrzynka z narzędziami
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Marta Miłoszewska

Trailer tygodnia