Bedą popularyzować Różewicza

Projekt "Mag Słowa" - Wrocławski Teatr Współczesny

Tadeusz Różewicz od 1968 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 1994 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Stolicy Dolnego Śląska. 9 października 2011 roku będzie obchodził 90. urodziny. Teatr Współczesny włącza się w cykl imprez urodzinowych dla wybitnego artysty

Poeta znany jest z niechęci do publicznych wystąpień oraz do wszelkich oficjalnych uroczystości. Wielki Nieobecny w mediach, a przez to, niestety, także w publicznym dyskursie, z uwagą i przenikliwością nieprzerwanie przygląda się światu. Dlatego zdecydowaliśmy się - po części ze względu na zwyczaje artysty, a po części z przekory - na wybór czerwcowego, a nie październikowego terminu głównych obchodów. Wszelkie przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane pod hasłem "Mag Słowa", mają na celu spopularyzowanie dzieła Tadeusza Różewicza, przybliżenie jego bogatej i wszechstronnej twórczości nie tylko młodym ludziom i nie tylko mieszkańcom Wrocławia. Pragniemy, aby w działania festiwalowe zaangażowało się całe miasto, aby pozostał po tym projekcie trwały ślad w postaci strony internetowej lub może nawet podwalin Archiwum T. Różewicza.

Polacy słyną z doceniania wielkich i ważnych ludzi wtedy, gdy już ich zabraknie. Nasze jubileuszowe zdarzenia mają za zadanie oddać hołd twórcy, poszerzyć wiedzę o dorobku żyjącego poety i dramatopisarza. Przede wszystkim jednak chcemy dać uczestnikom tych zdarzeń możliwość skorzystania z doświadczenia niezwykłego człowieka, możliwość spotkania z nim i podjęcia twórczego dialogu.

Projekt Joanny Biernackiej "Mag Słowa" zainicjowany we Wrocławskim Teatrze Współczesnym we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia zakłada trzy główne nurty działań, odpowiadające trzem nurtom twórczości Tadeusza Różewicza: poetycki, dramaturgiczny i prozatorski, dopuszcza wewnętrzne podziały na nurt amatorski i profesjonalny, jest także otwarty na wszelkie przedsięwzięcia interdyscyplinarne;

Organizatorzy mają nadzieję, że Działania Różewiczowskie będą trwały we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku przez cały rok, ze szczególną kumulacją w drugim tygodniu czerwca 2011. Chcieliby, aby w tym terminie odbyły się między innymi:

* Festiwal sztuk powstałych na podstawie dramatów T. Różewicza (3 spektakle Wrocławskiego Teatru Współczesnego oraz gościnne występy innych zespołów, a także prezentacja przedstawień offowych, studenckich i szkolnych, jeśli takie powstaną)

* Hyde Park Różewicz - maraton czytelniczy; publiczna, głośna lektura dzieł zebranych T. Różewicza

* Gala Laureatów - finały konkursów plastycznych, recytatorskich, teatralnych i poetyckich uczniów szkół średnich i podstawowych

* Wystawa fotografii

* Prezentacje prac plastycznych, sztuki video oraz animacji

* Targi wydawnicze

* www.tadeuszrozewicz.pl - uruchomienie strony internetowej poświęconej życiu i twórczości Poety

* Tydzień Różewicza w TVP Kultura

* Premiera wydanych na DVD przez Narodowy Instytut Audiowizualny realizacji teatralnych oraz materiałów z archiwum TVP i/lub filmów dokumentalnych o T. Różewiczu

* Debata "Dlaczego Tadeusz Różewicz nie dostał Nagrody Nobla?" - publiczna dyskusja z udziałem członka szwedzkiego Komitetu Noblowskiego, tłumaczy, polityków, socjologów, antropologów oraz znawców jego twórczości

Wrocławski Teatr Współczesny przygotowuje ponadto dwie publikacje:

* Kalendarz Teatralny na rok 2011 z bogatym materiałem fotograficznym poświęconym obecności T. Różewicza na scenie przy Rzeźniczej 12

* Polsko-angielskie wydawnictwo zawierające wypowiedzi T. Różewicza i jego przyjaciół, spisane z materiałów filmowych, które nie weszły do dokumentów Andrzeja Sapiji, wzbogacone fotografiami i rysunkami Poety.

(-)
Materiały Teatru
3 stycznia 2011

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia