Benefis Stanisława Brejdyganta

W poniedziałek 3 grudnia 2007 roku o godzinie 19.00 w Dużej Sali Teatru Nowego odbędzie się jubileusz pięćdziesięciolecia pracy artystycznej Stanisława Brejdyganta.
Honorowy patronat nad benefisem objął Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki. Uroczystość uświetnią swoim udziałem przyjaciele Jubilata w życiu i w sztuce: Ewa Wiśniewska, Adam Ferency, Olgierd Łukaszewicz i Zbigniew Zapasiewicz. W programie wieczoru między innymi sceny z przedstawień z udziałem Jubilata: “Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa, “Termopile polskie” Tadeusza Micińskiego i “Łabędzi śpiew” Antoniego Czechowa. Stanisław Brejdygant Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, aktorstwo na wydziale aktorskim PWST w Warszawie i reżyserię na wydziale reżyserii filmowej PWST i F w Łodzi. Jest aktorem – grał role szekspirowskie: Hamleta, Ryszarda III. Grał również w adaptacjach Dostojewskiego: w "Zbrodni i karze" – Raskolnikowa; w "Idiocie" – Księcia Myszkina. Był także Jazonem w "Medei" Eurypidesa oraz Stalinem w sztuce "Hitler-Stalin" m. in. na motywie powieści Niekrasowa Saperlipopette. Jest także reżyserem – wyreżyserował kilkadziesiąt przedstawień teatralnych i telewizyjnych, w kraju i zagranicą. W Teatrze Nowym w Łodzi reżyserował "Wiecznego małżonka" (1964) oraz "Idiotę" (1971) Fiodora Dostojewskiego (przedstawienie wyróżnione zostało Srebrną Łódką, jako najlepszy spektakl sezonu). Zrealizował także pięć oper (m. in. "Damę pikową" Piotra Czajkowskiego w Teatrze Wielkim w Łodzi), kilka filmów, słuchowiska radiowe, widowiska plenerowe etc. Jest także pedagogiem. Nauczał gościnnie aktorstwa, reżyserii i dramatopisarstwa na kilku znanych uczelniach amerykańskich i kanadyjskich (Cornell University, Washington University, Concordia University oraz National Theatre School of Kanada) oraz w Polsce – w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, na wydziale filmowo-telewizyjnym. Stanisław Brejdygant jest autorem kilku oryginalnych sztuk teatralnych: "Kolonia Wyzwolenia", "Golgota", "Wyzwolony", "Próba", "Endline", "Godzina z Führerem", "Stacja XII", "Mniejszy brat", "Wyspa Wielkanocna", a także scenariuszy filmowych i telewizyjnych: "Weekend", "Sumienie", "Oczyszczenie", "Powieźli trumnę", "Stypa". Stworzył również wiele adaptacji teatralnych i telewizyjnych. W dorobku prozatorskim ma powieści: "Testament", "Stypa" i "Powiedz im", oraz opowiadania w tomie "Maligna" i w tryptyku "Być Bogiem". Pisywał również utwory poetyckie, eseje i artykuły publicystyczne. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień: - Nagroda za rolę Hamleta na II Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu, - Złota Chryzantema za rolę Księcia Myszkina w "Idiocie" (Teatr Nowy Poznań), - Nagroda Prezesa Radiokomitetu za najlepszą reżyserię za realizację “Wiecznego małżonka” w Teatrze TV, - Główna nagroda w konkursie Dramaturgii Polskiej (MKiS oraz ZLP) za sztukę “Kolonia Wyzwolenia”, - III nagroda za sztukę “Stacja XII” na Międzynarodowym Konkursie (Concorso Internazionale di Dramaturgia Religiosa) zorganizowanym pod auspicjami Papieskiej Rady ds. Dóbr Kulturalnych i Środków Przekazu oraz Komisji Artystyczno-Kulturalnej Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w którym pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zagranicznej i członka prezydium. Był ponadto: członkiem Zarządu Głównego ZASP (w latach 1981-82 – wiceprezes), członkiem zarządu ZAiKS, PEN Clubu, ITI oraz Rady Pisarzy Trzech Mórz (Rodos, Grecja). Obecnie można go oglądać w Teatrze Nowym w spektaklach: "Mistrz i Małgorzata" (Piłat), "Wesele" (Stańczyk), "Romans z Czechowem" (Wasilij Swietłowidow, stary komik).
Jolanta Jackowska - Czop
Materiały Teatru
23 listopada 2007

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia