Bezbronność

"The Blue Boy" - Teatr Brokentalkers, Dublin/Irlandia - 22. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt

Drugiego dnia 22. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT zaprezentował się teatr Brokentalkers, który wystawił konkursowy spektakl „The Blue Boy". Irlandzka formacja ukazała dokumentalny wymiar teatru, bowiem tematyka przedstawienia dotyczy problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w katolickich przytułkach.

Tym, co w spektaklu wzrusza najbardziej, jest prezentacja zapisu relacji dzieci, które mówią o sposobie, w jaki były taktowane przez duchownych. Głód, zmuszanie do aktów seksualnych, poniżanie, odzieranie z godności, przemoc, strach, wyobcowanie – to tylko nieliczne z przeżyć podopiecznych.

W celu zaprezentowania powyższego problemu, twórcy spektaklu posłużyli się minimalistycznymi środkami wyrazu. Ilość wypowiadanych na scenie słów jest współmierna do symbolicznej mowy ciała aktorów. Również scenografia składa się zaledwie z kilku ławek i stolików, przy których grana jest rzewna melodia.

Ciekawym zabiegiem było wykorzystanie tablicy interaktywnej, na której wyświetlano wypowiedzi polityków na temat słynnego raportu Ryana. Dokument opublikowany 20 maja 2009 przez irlandzką komisję Commision to Inquire into Child Abuse (CICA) dotyczy zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci w Irlandii od 1936 r. Wyniki raportu ukazały, iż ponad 30 000 dzieci było ofiarami katolickich księży oraz zakonnic, którzy prowadzili ośrodki wychowawcze Reformatory and Industrial Schools. O skali problemu mogą świadczyć słowa irlandzkich polityków: „to nie jest dawna Irlandia, to Irlandia nam współczesna".

Gary Keegan i Feidlim Cannon poruszyli w „The Blue Boy" trudny, lecz niezwykle istotny temat. Grupa teatralna dała dowód temu, iż teatr nie może pozostawać obojętny w obliczu zmian, jakie zachodzą we współczesnym świecie oraz problemów, które są tego konsekwencjami.

Warto zobaczyć ten spektakl, ponieważ ukazuje on prawdziwy obraz tego, jak ci, którzy powinni chronić dzieci i być dla nich wzorem, wykorzystują ich zaufanie. Spektakl ten zmusza do głębokiej refleksji i nie pozostawia widza obojętnym, angażując go emocjonalnie.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Kontakt"
Teatr: Brokentalkers, Dublin/Irlandia
Tytuł: The Blue Boy
Reżyseria: Gary Keegan i Feidlim Cannon

Marta Pomykaj
Dziennik Teatralny Toruń
28 maja 2014

Książka tygodnia

ahat ilī. Siostra bogów. Sceny dramatyczne
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Olga Tokarczuk, Zbigniew Mikołejko

Trailer tygodnia

11. Międzynarodowy Fes...
Wiesław Czołpiński
To będzie twórcze spotkanie młodych l...