Błaźnice. Początek

Rezydencja Artystyczna Anny Zubrzycki w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu 28.10 – 24.11.2018

Projekt „Błaźnice" to nowa, około-artystyczna, aktywizująca kobiety inicjatywa we Wrocławiu. Pomysłodawczynią jest Anna Zubrzycki i jej Fundacja Voices. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację współpracy artystki z wrocławskim Muzeum Teatru, które przyznało jej tegoroczną rezydencję.

Ideą „Błaźnic" jest inicjowanie interdyscyplinarnego i międzypokoleniowego dialogu pomiędzy kobietami z różnych środowisk, otwartego jednocześnie na rozmowę z mężczyznami. To miejsce dialogu w oparciu o zasady porozumienia bez przemocy oraz płaszczyzna do wymiany informacji w sprawach najistotniejszych dla uczestników i odbiorców. BŁAŹNICE zostały pomyślane jako wielowątkowy program podejmujący złożony problem obecności i twórczej aktywności kobiet w pracach zespołów artystycznych.

Program:

28 X, godz. 16:00
Oficjalne otwarcie Rezydencji
Wernisaż Wystawy Fotografii Zuzanny Jagody Kolskiej „reKONSTRUKCJA. Post mortem"

Zuzanna Jagoda Kolska (1991-2014), absolwentka londyńskiego University of Westminster, na którym w 2014 roku obroniła tytułu Bachelor of Arts na wydziale Media, Arts and Design, kierunku Contemporary Media Practise. Zajmowała się fotografią, tworzyła filmy, muzykę, pisała, m.in. dla VICE Magazine. Dokumentowała i kreowała otaczający ją świat nieustannie. Poprzez swoją refleksyjność, uważność na drugiego człowieka, pokazała nam, jak kierować wzrok ku temu, co nieoczywiste.
„reKONSTRUKCJA" to projekt w stałym procesie tworzenia, konstruowania nowych kontekstów interpretacyjnych, wchodzący w dialog z miejscem i czasem.
"Nie masz zdjęcia, nie masz historii, nie istniejesz". Zdanie znalezione w notatkach Zuzy wskazuje na krytyczne zainteresowania artystki konstruowaniem się relacji obraz-obrazujący. To refleksja nad siłą widoczności. Nad dotkliwością pustki.
Kuratorka wystawy: Martyna Rominkiewicz, producent wystawy: Fundacja Fabryka Sensu, Firma Shane.
Wystawa czynna do 22 XI br.

5 XI, godz. 19:00
Pokaz filmu i Spotkanie z reżyserką Anielą Astrid Gabryel

Prezentacja fragmentów nowego dokumentu młodej twórczyni z Wrocławia, która uzyskała zgodę na rejestrację filmową w owianym tajemnicą teatralnym ośrodku kierowanym przez Thomasa Richardsa - ucznia i spadkobiercy Jerzego Grotowskiego. Oś dramaturgiczną filmu stanowi konflikt członków zespołu wokół sposobu istnienia grupy i wynikających z tego konsekwencji dla ich życia prywatnego. Po projekcji rozmowę z reżyserką poprowadzi dziennikarz filmowy Jan Pelczar.

8-10 XI
Warsztat Wspólnym głosem

Prowadzony przez Annę Zubrzycki i Ewę Głowacką-Fierek - ma na celu pogłębianie wiedzy na temat własnych możliwości wokalnych. Proponowane ćwiczenia oparte są na metodzie Kristin Linklater ,,Uwolnij swój naturalny głos" oraz na Praktyce Uważności. Praca ta łączy głos z fizyczną ekspresją i strukturą ciała. Pogłębia odczuwanie własnego głosu, zarówno w aspekcie indywidualnym jak i w tworzeniu harmonii, wynikającej ze śpiewu w grupie. W tym celu wykorzystane są pieśni tradycyjne, opracowane na wielogłos. Praca nad uwalnianiem głosu w takim rozumieniu, pozwala budować pewność siebie, poszerzać możliwości wokalne i pogłębiać wiedzę na temat integracji grupowej.
Warsztat zakończy pokaz otwarty dla publiczności w sobotę 10 XI, o godzinie 18:00.

17 XI, godz. 19:00
Debata

Inspiracją dla stworzenia programu projektu była publikacja książki Katarzyny Kułakowskiej „Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce". Dlatego do udziału w rozmowie zostały zaproszone bohaterki publikacji i autorka. Możliwość zapoznania się z indywidualnymi doświadczeniami artystek czasu teatralnej kontrkultury w Polsce powinna stać się punktem wyjścia do dyskusji o dzisiejszej sytuacji kobiet - członkiń twórczych kolektywów. Czy w naszych czasach idea zespołowości nadal traktowana jest jako wartość? Czy w obecnym porządku kultury odnajdujemy jakieś ślady tamtych, utopijnych wspólnot teatralnych? Debatę poprowadzi Ewa Molenda-Pilecka, kulturoznawczyni, teatrolożka i specjalistka komunikacji społecznej.

18 XI, godz. 16:00-18:00
Warsztat z zakresu prawa autorskiego

Warsztat poprowadzi adwokatka Karolina Szulc-Nagłowska specjalizująca się̨ w prawie autorskim, współpracująca z warszawską Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Program będzie dotyczył prawnych możliwości ochrony twórczych działań́ oraz indywidualnego wkładu w działania artystyczne tworzone zespołowo. Ponadto zostaną przeanalizowane prawa kobiet ciężarnych oraz matek ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet pracujących w grupach pozainstytucjonalnych.

24 XI, godz.19:00
Próba otwarta spektaklu „Dziady Polsko-Japońskie / Soreisai" w reżyserii Jadwigi Rodowicz Czechowskiej

Przedstawienie stanowi twórcze nawiązanie do scenariusza „Dziadów" Jerzego Grotowskiego z 1961 roku wypełniając go jednak przede wszystkim postaciami kobiecymi oraz dwoma rodzajami muzyki tradycyjnej: słowiańską („naszą") i japońską („obcą"). Dramat Mickiewicza nigdy nie był przetłumaczony na język japoński i nie jest tam znany. Ale od najdawniejszych czasów Japończycy praktykują obrzęd zaduszkowej uczty i tańców, odprawianych podczas święta przodków „Obon" a do obcowania żywych z duszami zmarłych nawiązuje wielu wybitnych twórców teatru w Japonii. Polsko-japoński projekt będzie więc próbą zderzenia dwóch tradycji kulturowych i teatralnych. Organizowane w ramach „Błaźnic" spotkanie będzie miało charakter minirecitalu: zostaną zaprezentowane sekwencje aktorskie i muzyczne opatrzone komentarzami reżyserki. Przewidziana jest rozmowa z widzami, a na zakończenie wieczór wspólnego tańca do muzyki granej na żywo.

Realizowany po raz pierwszy w roku stulecia praw kobiet projekt BŁAŹNICE ma szansę stać się w przyszłości cyklicznym forum debaty na temat wpływu twórczości i sztuki na sytuację kobiet i ich aktywność.

Rada programowa:
Anna Zubrzycki – kuratorka rezydencji, Małgorzata Bruder, Ewa Molenda-Pilecka, Marianna Wasik
Producenci: Fundacja Voices, I Do Production

Projekt realizowany dzięki wsparciu Gminy Wrocław.

Małgorzata Bruder
Materiał Muzeum
31 października 2018

Książka tygodnia

Tajemnicze dziecko
Wydawnictwo Media Rodzina
E.T.A. Hoffmann (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann)

Trailer tygodnia

Malta Festival Poznań ...
Michał Merczyński
Dziś ogłaszamy kolejne wydarzenia, kt...