Błaźnice. Początek

Rezydencja Artystyczna Anny Zubrzycki w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu 28.10 – 24.11.2018

Projekt „Błaźnice" to nowa, około-artystyczna, aktywizująca kobiety inicjatywa we Wrocławiu. Pomysłodawczynią jest Anna Zubrzycki i jej Fundacja Voices. Przedsięwzięcie stanowi kontynuację współpracy artystki z wrocławskim Muzeum Teatru, które przyznało jej tegoroczną rezydencję.

Ideą „Błaźnic" jest inicjowanie interdyscyplinarnego i międzypokoleniowego dialogu pomiędzy kobietami z różnych środowisk, otwartego jednocześnie na rozmowę z mężczyznami. To miejsce dialogu w oparciu o zasady porozumienia bez przemocy oraz płaszczyzna do wymiany informacji w sprawach najistotniejszych dla uczestników i odbiorców. BŁAŹNICE zostały pomyślane jako wielowątkowy program podejmujący złożony problem obecności i twórczej aktywności kobiet w pracach zespołów artystycznych.

Program:

28 X, godz. 16:00
Oficjalne otwarcie Rezydencji
Wernisaż Wystawy Fotografii Zuzanny Jagody Kolskiej „reKONSTRUKCJA. Post mortem"

Zuzanna Jagoda Kolska (1991-2014), absolwentka londyńskiego University of Westminster, na którym w 2014 roku obroniła tytułu Bachelor of Arts na wydziale Media, Arts and Design, kierunku Contemporary Media Practise. Zajmowała się fotografią, tworzyła filmy, muzykę, pisała, m.in. dla VICE Magazine. Dokumentowała i kreowała otaczający ją świat nieustannie. Poprzez swoją refleksyjność, uważność na drugiego człowieka, pokazała nam, jak kierować wzrok ku temu, co nieoczywiste.
„reKONSTRUKCJA" to projekt w stałym procesie tworzenia, konstruowania nowych kontekstów interpretacyjnych, wchodzący w dialog z miejscem i czasem.
"Nie masz zdjęcia, nie masz historii, nie istniejesz". Zdanie znalezione w notatkach Zuzy wskazuje na krytyczne zainteresowania artystki konstruowaniem się relacji obraz-obrazujący. To refleksja nad siłą widoczności. Nad dotkliwością pustki.
Kuratorka wystawy: Martyna Rominkiewicz, producent wystawy: Fundacja Fabryka Sensu, Firma Shane.
Wystawa czynna do 22 XI br.

5 XI, godz. 19:00
Pokaz filmu i Spotkanie z reżyserką Anielą Astrid Gabryel

Prezentacja fragmentów nowego dokumentu młodej twórczyni z Wrocławia, która uzyskała zgodę na rejestrację filmową w owianym tajemnicą teatralnym ośrodku kierowanym przez Thomasa Richardsa - ucznia i spadkobiercy Jerzego Grotowskiego. Oś dramaturgiczną filmu stanowi konflikt członków zespołu wokół sposobu istnienia grupy i wynikających z tego konsekwencji dla ich życia prywatnego. Po projekcji rozmowę z reżyserką poprowadzi dziennikarz filmowy Jan Pelczar.

8-10 XI
Warsztat Wspólnym głosem

Prowadzony przez Annę Zubrzycki i Ewę Głowacką-Fierek - ma na celu pogłębianie wiedzy na temat własnych możliwości wokalnych. Proponowane ćwiczenia oparte są na metodzie Kristin Linklater ,,Uwolnij swój naturalny głos" oraz na Praktyce Uważności. Praca ta łączy głos z fizyczną ekspresją i strukturą ciała. Pogłębia odczuwanie własnego głosu, zarówno w aspekcie indywidualnym jak i w tworzeniu harmonii, wynikającej ze śpiewu w grupie. W tym celu wykorzystane są pieśni tradycyjne, opracowane na wielogłos. Praca nad uwalnianiem głosu w takim rozumieniu, pozwala budować pewność siebie, poszerzać możliwości wokalne i pogłębiać wiedzę na temat integracji grupowej.
Warsztat zakończy pokaz otwarty dla publiczności w sobotę 10 XI, o godzinie 18:00.

17 XI, godz. 19:00
Debata

Inspiracją dla stworzenia programu projektu była publikacja książki Katarzyny Kułakowskiej „Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce". Dlatego do udziału w rozmowie zostały zaproszone bohaterki publikacji i autorka. Możliwość zapoznania się z indywidualnymi doświadczeniami artystek czasu teatralnej kontrkultury w Polsce powinna stać się punktem wyjścia do dyskusji o dzisiejszej sytuacji kobiet - członkiń twórczych kolektywów. Czy w naszych czasach idea zespołowości nadal traktowana jest jako wartość? Czy w obecnym porządku kultury odnajdujemy jakieś ślady tamtych, utopijnych wspólnot teatralnych? Debatę poprowadzi Ewa Molenda-Pilecka, kulturoznawczyni, teatrolożka i specjalistka komunikacji społecznej.

18 XI, godz. 16:00-18:00
Warsztat z zakresu prawa autorskiego

Warsztat poprowadzi adwokatka Karolina Szulc-Nagłowska specjalizująca się̨ w prawie autorskim, współpracująca z warszawską Federacją na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Program będzie dotyczył prawnych możliwości ochrony twórczych działań́ oraz indywidualnego wkładu w działania artystyczne tworzone zespołowo. Ponadto zostaną przeanalizowane prawa kobiet ciężarnych oraz matek ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet pracujących w grupach pozainstytucjonalnych.

24 XI, godz.19:00
Próba otwarta spektaklu „Dziady Polsko-Japońskie / Soreisai" w reżyserii Jadwigi Rodowicz Czechowskiej

Przedstawienie stanowi twórcze nawiązanie do scenariusza „Dziadów" Jerzego Grotowskiego z 1961 roku wypełniając go jednak przede wszystkim postaciami kobiecymi oraz dwoma rodzajami muzyki tradycyjnej: słowiańską („naszą") i japońską („obcą"). Dramat Mickiewicza nigdy nie był przetłumaczony na język japoński i nie jest tam znany. Ale od najdawniejszych czasów Japończycy praktykują obrzęd zaduszkowej uczty i tańców, odprawianych podczas święta przodków „Obon" a do obcowania żywych z duszami zmarłych nawiązuje wielu wybitnych twórców teatru w Japonii. Polsko-japoński projekt będzie więc próbą zderzenia dwóch tradycji kulturowych i teatralnych. Organizowane w ramach „Błaźnic" spotkanie będzie miało charakter minirecitalu: zostaną zaprezentowane sekwencje aktorskie i muzyczne opatrzone komentarzami reżyserki. Przewidziana jest rozmowa z widzami, a na zakończenie wieczór wspólnego tańca do muzyki granej na żywo.

Realizowany po raz pierwszy w roku stulecia praw kobiet projekt BŁAŹNICE ma szansę stać się w przyszłości cyklicznym forum debaty na temat wpływu twórczości i sztuki na sytuację kobiet i ich aktywność.

Rada programowa:
Anna Zubrzycki – kuratorka rezydencji, Małgorzata Bruder, Ewa Molenda-Pilecka, Marianna Wasik
Producenci: Fundacja Voices, I Do Production

Projekt realizowany dzięki wsparciu Gminy Wrocław.

Małgorzata Bruder
Materiał Muzeum
31 października 2018

Książka tygodnia

Czas zdrajców
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Marek Krajewski

Trailer tygodnia