Broniewski za złotówkę

niedzielny wieczór z poezją w Gliwicach

17 marca w Krakowskim Salonie Poezji w Gliwicach "Ulica Miła", czyli poezja Władysława Broniewskiego.

Władysław Broniewski to poeta kojarzony przede wszystkim z tzw. "poezją proletariatu". Jego bogate w doświadczenia życie, udział w wojnie polsko-bolszewickiej i romans z socjalizmem plasują go wśród przedstawicieli liryki rewolucyjnej. Dlatego też na jego twórczość patrzymy dziś przede wszystkim z perspektywy historii i polityki - ustroju oraz burzliwych czasów, w których przyszło mu żyć i których komentarzem stały się jego utwory. Nie umniejszając jego roli, jako komentatora i obserwatora rzeczywistości (co znalazło swoje odzwierciedlenie chociażby w potocznym języku, którego używał, czyniąc w ten sposób z niego "wysoki język poezji"), należy jednak również pamiętać o niespotykanej wręcz wrażliwości, jaką odznaczają się jego utwory. Część tych wierszy jest silnie związana z romantycznym duchem, jako że poeta nigdy nie krył fascynacji kolorytem tej epoki. I właśnie na tę stronę jego twórczości pragniemy zwrócić Państwa uwagę.

Gośćmi specjalnymi LXXVIII Krakowskiego Salonu Poezji w Gliwicach będą studenci III roku aktorstwa krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Ci młodzi artyści już dzisiaj odnoszą sukcesy, grając w spektaklach w całym kraju. Pod opieką Jacka Romanowskiego - dziekana Wydziału Aktorskiego wspomnianej uczelni, aktora o silnie ugruntowanej pozycji w polskim teatrze - przygotowali spektakl słowno-muzyczny "Ulica Miła". W trakcie jego trwania przedstawią oni naszej publiczności tę stronę twórczości Władysława Broniewskiego, która pozostaje dziś nieco w cieniu jego "proletariackiej poezji". To właśnie w zaprezentowanych wierszach najlepiej widoczne będą romantyczne, nierzadko mroczne i melancholijne inspiracje poety. Jedną z najważniejszych cech jego twórczości było odwoływanie się do uczuć czytelnika, pobudzanie jego zmysłów i wrażliwości. Studenci PWST opowiedzą nam więc coś, o czym dobrze wiemy, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Otworzą nasze dusze i umysły, abyśmy zgodnie kiwając głowami mogli potwierdzić słowa poety, że "Ulica Miła wcale nie jest miła"

Czytają:

- Jacek Romanowski (Dziekan Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

- Alicja Karluk (studentka III roku Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

- Ewa Porębska (studentka III roku Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

- Kamil Mróz (student III roku Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

- Damian Strzała (student III roku Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

- Kosma Szyman (student III roku Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie)

Oprawa muzyczna:

- Sylwester Sośniak (Gliwicki Teatr Muzyczny) - gitara

Gospodarz Salonu: Paweł Gabara

(-)
Materiał Organizatora
15 marca 2013

Książka tygodnia

Alef
Państwowy Instytut Wydawniczy
Jorge Luis Borges

Trailer tygodnia