Burzliwe związki filozofii i dramatu

„Filozofia i dramat – wzajemne fascynacje, konflikty, wykluczenia" wykład w Czytelni im. Ludwika Flaszena

Czym filozofia i dramat są dla siebie nawzajem? Czy są to odrębne, konkurencyjne światy, czy może jednak łączy je głęboka więź? Czy możliwe jest, by dramat istniał bez filozofii, a filozofia rozwijała się bez dramatu?

Na te pytania podczas kolejnego spotkania w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań odpowie dr Piotr Martin. Wykład „Filozofia i dramat – wzajemne fascynacje, konflikty, wykluczenia" odbędzie się w piątek, 17 stycznia 2020 roku, o godz. 17:00 w Czytelni im. Ludwika Flaszena.

Nauka i sztuka traktowane były często jako dziedziny całkowicie rozbieżne, proponujące odmienne i wykluczające się wizje świata. Nie jest to jednak ani ujęcie oczywiste, ani jedyne i ostateczne. Już Arystoteles zaproponował w „Poetyce" oryginalną koncepcję komplementarności nauki i sztuki, które przedstawiał jako równorzędne systemy, nie tyle opozycyjne, co rządzące się własnymi prawami. Ujęcie to otwiera drogę do rozumienia charakteru działalności teatralnej jako autonomicznej racjonalności, a także dostrzeżenia miejsc, w których przenika się ona z refleksją filozoficzną. Wykład „Filozofia i dramat – wzajemne fascynacje, konflikty, wykluczenia" ukierunkowany będzie na zinterpretowanie arystotelesowskiego rozpoznania oraz wykorzystanie go do przedstawienia światów dramatu i filozofii jako nierozerwalnie ze sobą związanych, uzupełniających się form działania.

Meandry burzliwych relacji filozofii i dramatu objaśni dr Piotr Martin, wrocławski filozof, autor książki „Nieoczywistość sztuki" (Wrocław 2004) oraz licznych artykułów naukowych. Na co dzień pracuje w Zakładzie Estetyki, działającym w ramach Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zajmuje stanowisko adiunkta. W swoich badaniach koncentruje się przede wszystkim na relacjach łączących filozofię i sztukę, ich komplementarności, konfliktach oraz napięciach na styku tych dwóch dziedzin.

Wykład „Filozofia i dramat – wzajemne fascynacje, konflikty, wykluczenia" to kolejna odsłona kursu wiodącego Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, „Teatr dla filozofii – filozofia dla teatru". Celem realizowanego pod tym tytułem programu jest zarysowanie przestrzeni wzajemnych powiązań, inspiracji i przenikania się teatru oraz filozofii. Podczas comiesięcznych wykładów autorskich zaproszeni badacze prezentują szczegółowo wybrane zagadnienia z zakresu powiązań filozoficzno-teatralnych, dążąc do wskazania nieoczywistych kontekstów i otwieranych przez nie możliwości dla obydwu dyscyplin. Realizowany we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego kurs zostanie podsumowany przez panel dyskusyjny w maju 2020 roku. Więcej informacji: http://bit.ly/2OVlaAr
Wstęp na wykład jest wolny.
Więcej informacji: http://bit.ly/39uAkVn

Katarzyna Spychała
Materiał Instytutu Grotowskiego
7 stycznia 2020

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia