Casting - rola główna

"Zaklęte Rewiry" - reż. Adam Sajnuk - Teatr Konsekwentny w Warszawie

Teatr Konsekwentny - laureat dwóch Feliksów Warszawskich 2010 - ogłasza casting
na główną rolę - Romka do najnowszego spektaklu "Zaklęte Rewiry" w reżyserii Adama Sajnuka

Spektakl realizowany będzie w koprodukcji z Teatrem Studio w Warszawie. Premiera planowana jest na czerwiec 2011. Próbyropzpoczynają się od lutego 2011. Do udziału w castingu Teatr zaprasza mężczyzn do 28 roku życia z doświadczeniem na scenie, o wyglądzie „młodzika”.

Casting będzie przebiegał w 2 etapach:

I etap: przesłanie CV z udokumentowanym dorobkiem aktorskim + 4 zdjęcia na adres: info@teatrkonsekwentny.pl – termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 stycznia 2011

II etap: po wstępnej selekcji wybrane osoby będą zaproszone na przesłuchanie – kandydat proszony będzie o przygotowanie dwóch krótkich, dowolnych tekstów. Drugi etap odbędzie się w dniach 24 – 28 stycznia 2011

Marlena Moździńska
Materiały Teatru
13 stycznia 2011

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia