Cezary Morawski pozostanie dyrektorem teatru

Wojewoda unieważnił decyzję o jego odwołaniu.

Cezary Morawski pozostanie na stanowisku dyrektora Teatru Polskiej we Wrocławiu. Decyzję o jego zwolnieniu unieważnił wojewoda dolnośląski.

„Uchwały podjęte zostały przez Zarząd Województwa z istotnym naruszeniem prawa, co skutkowało koniecznością stwierdzenia ich nieważności przez Wojewodę Dolnośląskiego" – poinformowano w oficjalnym komunikacie Urzędu Wojewódzkiego.

Równocześnie stwierdzono, że Zarząd, który 26 kwietnia podjął decyzję o odwołaniu Cezarego Morawskiego ze stanowiska dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu mimo, że „nie zaistniały przesłanki wskazane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej". To właśnie ta ustawa reguluje procedurę odwoływania dyrektorów m.in. państwowych teatrów przed upływem wyznaczonych kadencji. W ocenie wojewody, „nie udowodnione zostały zarzuty odstąpienia przez Pana Cezarego Morawskiego od realizacji umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe program działania Teatru Polskiego". Co więcej, wojewoda ocenił, iż decyzje zarządu były podjęte z naruszeniem prawa.

Cezary Morawski został dyrektorem Teatru Polskiego 1 września 2016 roku co jednak nie spodobało się zespołowi aktorskiemu oraz środowisku artystycznemu, które prowadzi akcję protestacyjną przeciwko tej decyzji. Próba jego odwołania zakończona unieważnioną uchwałą Zarządu Województwa rozpoczęła się 10 lutego bieżącego roku.

(-)
Wprost
29 maja 2017
Portrety
Cezary Morawski

Książka tygodnia

Piękne zielone oczy
Wydawnictwo Czarne
Arnošt Lustig

Trailer tygodnia

Gdziekolwiek - wibracj...
Mariusz Kiljan
Wszędzie na świecie rodzimy się i umi...