Cieszę się, że mamy tylu sojuszników

rozmowa z Krystyną Szaraniec

Rozmowa z Krystyną Szaraniec, dyrektor naczelną Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego.

Marta Odziomek: Kilka dni temu, w sobotę października, odbyły się w Teatrze Śląskim obchody 102. urodzin Teatru Śląskiego. Co takiego jest w tych rocznicach, że obchodzi się je tak uroczyście?

Krystyna Szaraniec: Tak uroczyste urodziny Teatru Śląskiego obchodzimy od momentu, gdy otwarliśmy Teatr Śląski po wielkim remoncie, który zakończył się dziesięć lat temu. Remont ten był konieczny przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa – scena nie spełniała norm przeciwpożarowych. Aby go przeprowadzić, Teatr Śląski musiał pozyskać inwestorów, gdyż nie mógł od władz Katowic zdobyć dotacji na remont śląskiej sceny. Miasta nie interesował fakt, że teatr mógłby zostać zamknięty. Dopiero lobbing wybitnych przedstawicieli świata biznesu pomógł nam w osiągnięciu tego celu.
Warto przypomnieć, że Teatr Śląski był wówczas pierwszym teatrem wyremontowanym bez pożaru, gdyż remontowało się wtedy jedynie teatry spalone (Teatr Polski we Wrocławiu). Na początku transformacji czyniliśmy zabiegi, aby go jak najszybciej wyremontować. Remont się udał dzięki temu, że pozyskaliśmy sojuszników, dla których teatr był - i nadal jest - miejscem ważnym. Ci ludzie i ich firmy chcieli, aby teatr dalej istniał w związku z tym przeznaczyli sporo funduszy na remont. Wówczas założyliśmy Radę Gospodarczą Teatru Śląskiego.
Rada uświadomiła ówczesnemu wojewodzie, że remont jest konieczny. Wojewoda stanął po naszej stronie i razem pozyskiwaliśmy pieniądze na remont.
Już w trakcie uroczystości otwarcia Teatru po remoncie dziękowaliśmy wszystkim tym, którzy nam w tym pomogli. Stąd też wzięła się tradycja dziękowania sponsorom Teatru Śląskiego za ich zainteresowanie naszą sceną i za hojną pomoc finansową. Uznaliśmy, że trzeba znaleźć taki moment w trakcie sezonu, który byłby poświęcony biznesmenom wspierającym Teatr Śląski.

Czym zajmuje się Rada Gospodarcza Teatru Śląskiego?

Rada Gospodarcza wspiera finansowo działalność Teatru Śląskiego i radzi jak pozyskiwać . Bardzo dużo zawdzięczamy Radzie Gospodarczej i dlatego co roku podczas jubileuszu Teatru Śląskiego zapraszamy mecenasów, którym staramy się podziękować w sposób symboliczny: dyplomem uznania, rzeźbą Pegaza Teatru Śląskiego, grafiką. W taki oto sposób wspólnie z Radą Gospodarczą już po raz 10. obchodzimy urodziny Teatru Śląskiego.

Jakie są finansowe formy wspierania Teatru przez Radę Gospodarczą?

Wspomaganie odbywa się w bardzo różny sposób. Co roku członkowie Rady zobowiązują się do wpłacenia danej kwoty na rzecz Teatru. Pomagają również poprzez zapraszanie nas ze spektaklami, zamawianie uroczystości zakładowych w Teatrze, wykonywanie dekoracji na potrzeby nowych spektakli, jak i poprzez wykupywanie abonamentów vipowskich oraz lobbing ona rzecz Teatru. Nie bez znaczenia jest dla nas również przywiązanie firmy do naszego Teatru i jego działalności, oraz dobra opina o Teatrze Śląskim, która idzie w świat.
W tym miejscu bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim, którzy wspierają, pomagają, Robią to w interesie podnoszenia jakości życia naszego społeczeństwa. Bez kultury nie ma kreatywności i nie ma otwartości. To właśnie takie postawy są wynikiem uczestnictwa w kulturze. Budujemy wspólnie nową jakość społeczeństwa i ta praca jest wielkim wyzwaniem. Cieszę się bardzo, że mamy w tym budowaniu tylu sojuszników.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Marta Odziomek
Dziennik Teatralny
14 października 2009

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia