Co Pan widzi?

Polecamy „Co pan widzi? Różewicz Filmowy" Andrzeja Sapiji

Różewicz filmowy - niezwykły portret poety
Sesja poświęcona „Panoramie Siedmiogrodzkiej"
Klub Muzyki i Literatury, Wrocław - 7 maja 2022, godz. 17.00

Co Pan widzi? Różewicz filmowy to niezwykły portret podwójny. Punktem wyjścia dla tej książki stały się materiały do filmów o poecie, kręconych przez jej autora, znanego dokumentalistę – Andrzeja Sapiję – na przestrzeni ponad 10 lat. Rozmowy z Różewiczem i rozmowy o Różewiczu przeplatane są tu notatkami samego reżysera.

Przyglądamy się więc zarówno poecie, jak i procesowi tworzenia filmów o nim. Co więcej, książka pozwala zobaczyć twórczość Różewicza w kontekście wielu dziedzin i w spojrzeniach wielu osób. Wypowiadają się tu m.in.: wybitny tłumacz Karl Dedecius, historyk sztuki Mieczysław Porębski, krytyk i historyk literatury Ryszard Przybylski, aktor Wojciech Siemion, poeta Czesław Miłosz, reżyser Kazimierz Kutz.

„Kowno – Europejska Stolica Kultury 2022" – wystawa plenerowa
Zapraszamy na wystawę plenerową „Kowno – Europejska Stolica Kultury 2022", którą można oglądać na ul. Oławskiej we Wrocławiu. Kowno – miasto, w którym trwa całoroczny festiwal kultury, oferujący bogactwo i różnorodność przedsięwzięć artystycznych. Zaszczytny tytuł Stolicy Kultury, o który Kowno oraz cały region kowieński zabiegało od 2015 roku to wielkie wyzwanie i zobowiązanie, a także zaproszenie do tego, żeby wspólnie tworzyć europejskie miasto przyszłości i kształtować jego życie kulturalne, odkryć i pokazać wyjątkowość tego miejsca, zacieśnić europejskie więzi, zbliżyć się do innych kultur.

Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to też szansa, by spotkać się w Kownie i pokazać wyjątkowość tego miejsca. Rok 2022 Kowno będzie świętować razem z luksemburskim miastem Esch-sur-Alzette oraz serbskim Nowym Sadem.

(-)
Materiał organizatora
5 maja 2022

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...