Co warto zobaczyć

6. Dotknij Teatru w Łodzi

Szósta edycja Dotknij Teatru, projektu edukacyjnego, który z Łodzi rozprzestrzenił się na całą Polskę odbędzie się w dniach 27 marca - 3 kwietnia. Program zakłada prezentację szerokiego łódzkiego środowiska teatralnego.

Dotknij Teatru 2015 w Łodzi to 8 dni prezentacji, 96 wydarzeń, 30 prezentacji spektakli, 8 spektakli gościnnych, 11 performance, 29 warsztatów, cykl projekcji, konkurs dla nauczycieli, koncerty, wystawy, wykłady.

W tym roku w Łodzi zobaczymy teatr zaangażowany, teatr biograficzny, teatr zabawy, teatr poszukujący, teatr lokalny, teatr narzędzie, teatr medium, teatr o funkcjach terapeutycznych i edukacyjnych, służący przekazywaniu dziedzictwa kultury, interweniujący i diagnozujący.

Projekt zainauguruje premiera Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi "Melancholia/Violetta Villas" w reż. Tomasza Wygody, zakończy go natomiast spektakularny spektakl premierowy Teatru Pinokio "Dialogus De Passione#Pasja Dialogu" w reż. Konrada Dworakowskiego.

Szósta edycja Dotknij Teatru zdefiniowana została hasłem wy/korzenienie i dzieli program na dwa nurty.

Pierwszy dotyczy korzeni teatru i prezentuje wydarzenia przekazujące dziedzictwo kultury teatralnej polskiej i światowej. Zmieszczą się w nim m.in. projekcje archiwalnych spektakli Tadeusza Kantora, realizacje starożytnego tekstu Arystofanesa, reinterpretacja średniowiecznego teatru liturgicznego, warsztaty klasycznej pantomimy, warsztat pracy z głosem metodami J. Grotowskiego, warsztat poświęcony znaczeniu światła w teatrze, warsztat konstruowania tekstu dramatycznego, dyskusja o klasycznym dramacie z Januszem Głowackim oraz pokaz pracy współczesnych klasyków polskiego teatru alternatywnego teatru Węgajty. Poza tym w ramach projektu powstanie performance poświęcony Idzie Kamińskiej założycielce pierwszego powojennego teatru żydowskiego, który miał swoją pierwotną siedzibę w Łodzi - obecny Teatr Nowego im. Kazimierza Dejmka. W projekcie znajdzie się realizacja klasycznego i kultowego musicalu "Jesus Christ Superstar" Andrew Lloyda Webbera i Tima Rice'a .

Drugi nurt programowy stanowić będą wydarzenia artystyczne i edukacyjne podejmujące próbę interpretacji tematu wykorzenienia poprzez przedstawianie środowisk narażonych lub podlegających wykorzenieniu jak Romowie, Rumuni, bezdomni, niepełnosprawni, seniorzy. Organizatorzy Dotknij Teatru od początku istnienia projektu uczynili priorytetem programowym zadanie wykorzystywania teatru do pomocy społecznej, uwidaczniania terapeutycznego i rewitalizującego potencjału sztuki teatru. Stąd wyjątkowa dbałość organizatorów o widzów marginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem, ale również programowa uwaga na realizacjach dotyczące tematyki z obszaru wykluczeń, a w tym roku wykorzenień. Stąd obecność spektaklu "Wszędodomni" Teatru Chorea realizowanego z bezdomnymi podopiecznymi Ośrodka Brata Alberta w Łodzi, spektaklu "A Ja Ich Widzę" w reżyserii T. Radzikowskiej-Binkowskiej dedykowany społeczności romskiej, performance "From Bucharest..." (reż. K. Skręt, P. Terciak), skupiającej się na dramatycznej sytuacji rumuńskich kobiet. Szczególne miejsce w programie zajmują wydarzenia dedykowane niepełnosprawnym realizowane przez białostocką grupę Anima Villis we współpracy z niepełnosprawnymi artystami. Dla niewidomych i słabowidzących dzieci warsztaty przygotowuje Muzeum Kinematografii. Projekty dla seniorów przygotowuje Muzeum Miasta Łodzi.

Wy/korzenienie rozumiane jako poszukiwanie tożsamości będzie najszerzej reprezentowane w ofercie spektakli autorskich, m.in. Teatru Kijo, Pracowni Fizycznej, Teatru Art 51i innych. Temat stał się silną inspiracją do realizacji teatru zaangażowanego reprezentowanego przez spektakl "Spadając" na podstawie powieści Don Delillo "The Falling Man" w reżyserii M. Brzozowskiego, "Kamień" Mariusa von Mayenburga w reżyserii G. Wiśniewskiego, "Tlen" I. Wyrypajewa zrealizowany przez Adama Mortasa. Pokazy tych realizacji staną się świadectwem teatru angażującego się politycznie, reagującego na bieżące problemy współczesnych. Nurt teatru biograficznego reprezentują min spektakl Teatru Nowego im. K. Dejmka "Melancholia. Violetta Villas" w reż T. Wygody na podstawie sztuki Artura Pałygi "I nikt mnie nie poznał".

Wydarzenia dedykowane dzieciom o charakterze terapeutycznym w atrakcyjnej formie (m.in. "Tajemnice kwiatu paproci" Teatru Zamiast, "Wielki odkrywca" Fundacji Form Art) będą służyły budowaniu lub wzmacnianiu dziecięcej tożsamości. Warsztaty zaprojektowane dla najmłodszej widowni pokażą jak wykorzystać wyobraźnię do zabawy i tworzenia.

Szczególne miejsce wśród wydarzeń adresowanych do młodzieży ma konkurs organizowany przez Łódzki Klub Nauczyciela. Przedmiotem konkursu jest scenariusz dowolnej lekcji przeprowadzanej metodami teatralnymi. Do konkursu stają nauczyciele - autorzy scenariuszy. Najciekawsze prace wybrane przez jury zostaną opublikowane, a lekcje według nich zostaną zrealizowane w szkołach. Konkurs organizowany jest cyklicznie w ramach Dotknij Teatru i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, poszerza się grono nauczycieli, którzy ze swoimi uczniami korzystają z metod teatralnych na lekcjach poza humanistycznych. Konkurs ogłaszany jest w szkołach wszystkich szczebli. Służy to popularyzacji metod teatralnych jako skutecznego narzędzia aktywizacji uczniów.

Szósta edycja Dotknij Teatru będzie realizowana w przestrzeniach zamkniętych, ale tradycyjnie umieści teatr w obszarach nietypowych jak ulice, place czy łódzkie kamienice, szkoły, domy dziennego pobytu. Tym samym zrealizowana zostanie w projekcie deklarowana idea teatru otwartego, który wychodzi do publiczności, aktywizuje i stawia naprzeciw sztuki w sytuacji dla odbiorcy codziennej. W akcji zaprezentują się nowe miejsca - Akademia Muzyczna, Teatr Studyjny, Wi-ma. Rozszerza się grono młodych twórców zaangażowanych w organizację projektu. W DT debiutują: Patrycja Terciak, Katarzyna Skręt, Adam Mortas, Teatr Art 51, aktorzy Teatru Zamiast, zespół redakcyjny Proscenium Teatralnej Gazety Młodych. Po raz pierwszy artyści wrocławskiego Teatru Pantomimy im. H. Tomaszewskiego i artyści grupy Anima Vilis z Białegostoku zaprezentują projekty edukacyjne i artystyczne dla mieszkańców Łodzi w ramach DT.

Konstrukcja programu DT zakłada prezentację szerokiego łódzkiego środowiska teatralnego stąd obecność produkcji miejskich teatrów instytucjonalnych, teatrów offowych, amatorskich, ale również domów kultury czy muzeów, które podejmują edukację teatralną. W ten sposób mieszkańcy Łodzi z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uczestniczą w święcie teatru lokalnego. Mają możliwość syntetycznego oglądu pracy wszystkich poziomów tworzonej tu teatralnej tkanki miasta. W takiej odświętnej okoliczności możliwa jest praca na rzecz znoszenia granic pomiędzy teatrem zawodowym - tym uprzywilejowanym, a tym teatrem, który pracuje z nie mniejszym zaangażowaniem, ale bez zorganizowanych formalnie struktur.

Dotknij Teatru manifestuje równouprawnienie wszystkich artystów teatru i daje świadectwo jedności teatru w swojej wielości i różnorodności.

W tegorocznej łódzkiej edycji DT udział wezmą m.in. Teatr Nowy im. K. Dejmka, Teatr Pinokio, Teatr Powszechny, Teatr Muzyczny, Teatr Chorea, Teatr Szwalnia, Teatr Zamiast, Teatr Art 51, Teatr Studyjny, Wrocławski Teatr Pantomimy, Łódzka Szkoła Filmowa, KIJO, Pracownia Fizyczna, Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi, Fabryka Sztuki, Fundacja Form Art, Klub Nauczyciela, Centrum Kultury Młodych, Dom Literatury, Poleski Ośrodek Sztuki, Ośrodek Kultury Górna, Stowarzyszenie "Obszary Kultury", Novy Ruch Teatr z Wrocławia, Anima Villis z Białegostoku. Partnerami są AOIA, Akademia Muzyczna i Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa.

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym MKiDN oraz UMŁ.

Koordynatorzy ogólnopolscy: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Strona internetowa projektu: www.dotknij-teatru.pl.

(-)
Materiał Teatru
18 marca 2015

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

Zielona granica
Agnieszka Holland
Po przeprowadzce na Podlasie psycholo...