Cyfrowe Archiwum Aleksandra Fredry

strona internetowa o wieszczu

Fundacja Rodu Szeptyckich skupiająca potomków największego polskiego komediopisarza Aleksandra Fredry we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego przygotowała Wirtualne Archiwum Aleksandra Fredry.

Archiwum dostępne jest pod adresem http://dom-komedii.pl/archiwum/

Materiały zaprezentowane w Wirtualnym Archiwum pochodzą m.in. z rodzinnych zbiorów potomków pisarza, zawierają dokumenty i pamiątki, do których dotychczas szerokie grono odbiorów i badaczy nie miało dostępu. Wśród nich wyróżnić można m.in.: dokumenty urzędowe, korespondencję rodzinną, rękopisy tekstów, fotografie i wizerunki oraz pamiątkowe przedmioty codziennego użytku, zaprezentowane w formie obiektów 3D.

Dzięki współpracy Fundacji Rodu Szeptyckich z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Wirtualnym Archiwum i Muzeum Aleksandra Fredry udostępnione zostały również świadectwa obecności twórczości Aleksandra Fredry dzisiaj m.in.: programy, zdjęcia, wycinki prasowe, afisze z przedstawień sztuk Aleksandra Fredry.

Strona internetowa powstała dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

(-)
Materiał Teatru
19 grudnia 2014

Książka tygodnia

Zero zahamowań
Wydawnictwo: Agora
Michał Rusinek

Trailer tygodnia

8. Festiwal Teatru Ukr...
Nadiia Moroz-Olshanska
Sztuka jest niezbędną częścią życia...