Cykl letnich warsztatów

"W jakiej jesteś formie?", program "Lato w teatrze" - Teatr Miniatura w Gdańsku

Miejski Teatr Miniatura zaprasza młodzież w wieku od 13 do 16 lat na letnie warsztaty teatralne "W jakiej jesteś formie?" w ramach programu "Lato w teatrze" Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warsztaty odbędą się w terminie od 13 do 26 lipca, a zakończą je pokazy spektaklu przygotowanego przez młodzież na Dużej Scenie Teatru Miniatura.

Punktem wyjścia warsztatów będzie hasło "formy" zaczerpnięte z twórczości Witolda Gombrowicza oraz kilka pytań: Kim jestem? Jaki jestem? Jaka jest moja forma? A jeśli nie przyjmę żadnej formy? Czy odpowiedzialność nie jest wpajanym nam od dzieciństwa przekonaniem, że powinniśmy się zdecydować na konkretną formę? Czy forma, którą przyjmiemy musi być naszą jedyną i ostateczną?... Specyfika Teatru Miniatura jako teatru formy, miejsca poszukiwania zewnętrznego wyrazu dla wewnętrznej treści, daje idealne narzędzia do rozmowy na ten temat, pokazując możliwości eksperymentowania z formą jako środkiem wyrazu, komunikacji, kodu.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Każda pracować będzie z aktorem-opiekunem artystycznym grupy oraz rotacyjnie z każdym z instruktorów, wykonując kolejno zadania aktorskie, wybierając własną technikę teatralną, tworząc scenariusz, muzykę, scenografię i rekwizyty, a także pracując nad promocją. W ten sposób powstanie jeden spektakl złożony z dwóch części, który będzie konfrontacją artystyczną obu grup.

Opiekunami artystycznymi grup będą aktorzy Teatru Miniatura: Wioleta Karpowicz i Wojciech Stachura, a w tworzeniu spektaklu pomogą instruktorzy: Adrian Amrugiewicz (muzyka), Sylwester Gałuszka (animacja filmowa), Tomasz Okęcki (technika) i Sebastian Żbikowski (scenografia).

Termin i miejsce: 13-26 lipca 2015 r. (warsztaty 13-24 lipca w godz. 9.00-15.00; 19 lipca - dzień wolny; 25-26 lipca prezentacje powstałego podczas warsztatów spektaklu). Warsztaty oraz prezentacje spektaklu odbędą się w siedzibie Teatru Miniatura.

Terminy przyjmowania zgłoszeń: 10 czerwca - 3 lipca 2015 r. Liczy się kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona: 24 osoby. Zgłoszenia na podstawie karty zgłoszenia do pobrania na stronie teatru.

Koszt warsztatów: 50 zł.

Więcej informacji:

Magdalena Zabłotna | e-mail: magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl, tel. 885780204

O prowadzących

Warsztaty aktorskie

Wioleta Karpowicz - aktorka, lalkarka. Absolwentka Akademii Teatralnej na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, aktorka Miniatury od 2009 roku. Role w Miniaturze, m.in. w spektaklach "Brzydkie kaczątko", "Błękitna planeta", "Remus". Instruktorka teatralna, pedagożka obozów dziecięcych, reżyserka spektakli dziecięcych.

Wojciech Stachura - aktor lalkarz, konstruktor lalek. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza na Wydziale Lalkarskim w Białymstoku. Jako aktor współpracuje z Instytutem Teatralnym (spektakl "Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana"), Operą Bałtycką w Gdańsku (spektakl "Body Master", "Mała Śmierć"). Aktor Miniatury od 2013 roku, role w Miniaturze, m.in. w spektaklach "Remus", "Błękitna planeta", "Fahrenheit". Interesuje się malarstwem, próbując również w nim swoich sił.

Warsztaty muzyczne

Adrian Amrugiewicz - akustyk i oświetleniowiec Teatru Miniatura, operator multimediów, z zainteresowania didżej, kompozytor. Autor muzyki do spektaklu Teatru Miniatura "Remus".

Warsztaty scenograficzno-kostiumowe

Sebastian Żbikowski - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Edukacji Plastycznej. Pracownik Pracowni Plastycznej Miniatury. Fotograf.

Tomasz Okęcki - brygadzista w Teatrze Miniatura, animator projektu "Teatr od kulis" w Teatrze Miniatura

Warsztaty animacji

Sylwester Gałuszka - Robotnik Sztuki, prezes Fundacji Kolonia Artystów, animator wydarzeń artystycznych w Kolonii Artystów Gdańsk Stocznia. Założyciel Wolnej Pracowni PGR_ART z siedzibą w Kolonii Artystów Gdańsk Stocznia. Autor projektu cyklicznych prezentacji studentów ASP "Extreme art", współtwórca warsztatów artystycznych "Kraina kreatywności", "Wędrowcy", "ARTour 2016". Założyciel Galerii wideo "6,21" z siedzibą w Kolonii Artystów, twórca projektu WRZESZCZ ART!.

O projekcie Lato w teatrze

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych - ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu. Najciekawsze projekty wybrane przez Komisję Ekspertów otrzymują dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 40 000 złotych.

Każdy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze.

Program powstał w 2008 roku. W tegorocznej ósmej edycji po raz pierwszy został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Doświadczone ośrodki mają obowiązek przygotowania wniosku we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która nie ma doświadczenia w pozyskiwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie.

www.latowteatrze.pl

(-)
Materiał Teatru
29 czerwca 2015

Książka tygodnia

Twórcza zdrada w teatrze. Z problemów inscenizacji prozy literackiej
Wydawnictwo Naukowe UKSW
Katarzyna Gołos-Dąbrowska

Trailer tygodnia