Czworo kandydatów na szefa

Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

Dorota Buchwald, Roman Pawłowski, Mirosław Rzońca i Adam Sroka zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego - poinformował Departament Narodowych Instytucji Kultury resortu kultury.

Departament Narodowych Instytucji Kultury w ministerstwie kultury podał na stronie http://bip.mkidn.gov.pl, że minister Bogdan Zdrojewski powołał też komisję konkursową.

W skład komisji weszli: Agnieszka Glińska, Paweł Łysak, Jacek Sieradzki, Zenon Butkiewicz (przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Barbara Borys-Damięcka (przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów), Olgierd Łukaszewicz (przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich), Agata Adamiecka-Sitek, Magdalena Szpak (przedstawicielki Instytutu Teatralnego).

Konkurs został rozpisany przez ministra kultury na początku września. Ma zakończyć się do 15 listopada br.

Szefem Instytutu Teatralnego od początku istnienia tej instytucji jest Maciej Nowak, którego obecna kadencja kończy się 31 grudnia br.

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej minister kultury może powołać dotychczasowego dyrektora prowadzonej instytucji kultury na kolejną kadencję, ale może też wyłonić nowego dyrektora w drodze konkursu, jak w tym przypadku.

W połowie września prawie 250 osób, m.in. Agnieszka Holland, prof. Maria Janion, Sylwia Chutnik, Dorota Masłowska, Monika Strzępka, Paweł Demirski, Paweł Łysak, wystosowali list do ministra kultury ws. przyszłości Instytutu Teatralnego w Warszawie.

Sygnatariusze listu napisali m.in., że "decyzja o ogłoszeniu konkursu, którego kryteria wykluczają Macieja Nowaka z wzięcia w nim udziału, była (...) dla środowisk związanych z Instytutem zaskoczeniem". Nawiązali tym samym do jednego z warunków konkursu, zgodnie z którym kandydaci przystępujący do niego, powinni posiadać wykształcenie wyższe. Maciej Nowak nie ma wyższego wykształcenia.

Autorzy listu zwracają uwagę, że "nie zachodzą żadne przesłanki prawne, które zmuszałyby Pana Ministra do takiego sformułowania kryteriów konkursu, by nie stworzyć twórcy Instytutu i jego wieloletniemu dyrektorowi możliwości przedstawienia swojego programu i skonfrontowania go z innymi propozycjami".

W odpowiedzi na list Centrum Informacyjne resortu kultury zauważyło, że "konkurs na dyrektora instytucji pozwala na zaprezentowanie przez kandydatów, spełniających określone przez organizatora kryteria programu, własnej wizji instytucji. Daje tym samym członkom komisji konkursowej możliwość wyboru osoby gwarantującej wysoki poziom realizacji najciekawszej propozycji dalszego rozwoju instytucji, na bazie jej dotychczasowego dorobku i dobrych doświadczeń".

W stanowisku MKiDN zaznaczono też, że zmiana na stanowisku dyrektora nie oznacza automatycznie chęci zmiany profilu działalności Instytutu lub przerwania podjętych zadań.

 

(-)
(PAP)
17 października 2013

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...