Czym jest Karawana w 2017 roku?

Karawana Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji

Projekt umożliwiający mieszkańcom województwa mazowieckiego aktywne uczestniczenie w nowych, otwartych formach życia kulturalnego. Dzień Karawany rozpoczyna się w godzinach popołudniowych spektaklem teatru profesjonalnego - dla dzieci, a kończy się spektaklem dla widzów dorosłych. Czas między spektaklami zostanie wzbogacony rodzinnymi animacjami, prowadzonymi przez doświadczonych animatorów ze Stowarzyszenia Scena 96 i Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Animatorów KLANZA.

Bardzo istotnym elementem Karawany jest projekt artystyczno-animacyjny Moja Historia, którego autorem i realizatorem jest Stowarzyszenie Scena 96. Głównym celem akcji Moja Historia jest zaprojektowanie i zrealizowanie aktywnej formuły kreatywności oraz badanie i rozwijanie kultury współczesnej w relacjach społecznych. Widzowie zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach teatralnych, polegających na przygotowaniu historii teatralnej opartej na temacie wywodzącym się z lokalnej opowieści, legendy lub wydarzenia.

Uczestnikami będą dzieci i dorośli – 10-20 osób. Czas trwania warsztatu – 4 godziny, a pokazu powarsztatowego – 20 minut.

Etapy realizacji warsztatów:

1. Etap moderowana dyskusja i pisanie/ budowanie scenariusza

Podczas rozmowy z mieszkańcami dowiemy się o tym, jakie tematy rezonują w świadomości miejscowej ludności. Mogą to być to być wydarzenia społeczne, baśniowe itp. Zadaniem moderatora będzie zainspirowanie uczestników do wybrania takiej historii, która odegrała kluczową role w rozwoju miejsca lub go rozsławiła czy zmieniła bieg historii miejscowości. Uczestnicy warsztatów wspólnie z animatorami zbudują scenariusz do krótkiego spektaklu teatralnego.

2. Etap: przygotowanie spektaklu

Na tym etapie uczestnicy warsztatów będą mogli, pod kierunkiem animatora, przygotować spektakl teatralny na kanwie scenariusza oraz zaanimować przestrzeń publiczną. Krótki czas na przygotowanie spektaklu wymaga bardzo kreatywnego podejścia w użyciu teatralnych form wyrazu opierających się głównie na budowaniu sytuacyjnych obrazów teatralnych.

3. Etap: 20 minutowa prezentacja publiczna

Prezentacja odbędzie się tego samego dnia. Później uczestnicy jak i widzowie zostaną zaproszeni do wspólnej debaty. Warsztaty będą praktycznym narzędziem edukacji teatralnej. Uczestnicy dowiedzą się o podstawach tworzenia scenariusza teatralnego i wezmą udział w aktorskich warsztatach i prezentacji.

Finałowe podsumowanie warsztatów w formie prezentacji plenerowej to animacja przestrzeni publicznej jako miejsca wyrażania myśli, debaty i dialogu.

Dla małych zespołów pracujących pod okiem doświadczonych animatorów przewidziane są drobne upominki.

Udział w prezentacjach jest bezpłatny.

Wędrujący Festiwal Sztuki jest również okazją do prezentacji lokalnych działań artystycznych. Celem programu jest organizacja czasu wolnego wokół atrakcyjnych działań kulturalnych. Działania te inspirują do samodzielnej pracy twórczej w przyszłości oraz kształtowania aktywnej postawy u odbiorców projektu.

Organizatorzy postawili sobie za cel zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych teatrem oraz działaniami parateatralnymi i plastycznymi, które wyzwalają wyobraźnię, zdolności twórcze oraz stanowią ciekawy sposób spędzania czasu wolnego.

(-)
Materiał organizatora
26 lipca 2017
Wątki
Lato 2017

Książka tygodnia

Pomarli
Wydawnictwo Czarne
Waldemar Bawołek

Trailer tygodnia