Czytanie performatywne

"Kobietostan" - reż. Joanna Lewicka - Klub PROZA we Wrocławiu

Fundacja Jubilo zaprasza na czytanie performatywne w oparciu o spotkania z kobietami w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Areszcie Śledczym Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet oraz w Fundacji Opieka i Troska, połączone z wystawą zdjęć autorstwa Pauliny Anny Galanciak.

Kobietostan to projekt o kobietach i dla kobiet, tworzony przez kobiety w odpowiedzi na marginalizację społeczną kobiet ze środowisk defaworyzowanych. Bada on artystycznymi środkami wyrazu stan kobiety we współczesnym świecie, podejmując tematykę jej wielowymiarowości i roli w społeczeństwie oraz współczesnej perspektywy kobiecego empowerment - uwłasnowolnienia, równouprawnienia, upełnomocnienia.

W lipcu i sierpniu 2017 Agnieszka Bresler i Magdalena Mróz przeprowadziły cykl spotkań i warsztatów w czterech miejscach - Żeńskim Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Schronisku św. Brata Alberta dla Kobiet i Matek z Dziećmi oraz Fundacji Opieka i Troska. Działania z podopiecznymi tych placówek stanowiły dla artystek punkt wyjścia do napisania scenariusza ich autorskiego spektaklu, którego pierwsze czytania odbędą się w tych właśnie miejscach, z których artystki czerpały inspirację i w których prowadziły rozmowy. Na podsumowujące tegoroczną edycję Kobietostanu otwarte czytanie performatywne połączone z wystawą zdjęć autorstwa Pauliny Anny Galanciak zapraszamy 19 listopada na 19.00 do Wrocławskiego Domu Literatury PROZA.

Kobietostan. Chór na jedną aktorkę w reżyserii Joanny Lewickiej będzie artystyczną próbą skupienia polifonii głosów niesłyszalnych w głosie jednej aktorki - pojedynczym głosie społecznego sumienia. Głos-aktorka niczym w tragedii greckiej stanie się komentatorem życia i niczym śpiewaczka operowa wyśpiewa pieśń o tęsknocie za lepszym światem. Będzie nauczycielem mówienia dla nieumiejących mówić, dla niemających miejsca w społeczeństwie, dla zbiorowości kobiecego wykluczenia. Aktorka - królowa matka nosi w sobie wszystkie niewypowiedziane historie, biorąc odpowiedzialność za wydanie ich na świat, przekazanie dalej, za nadanie im znaczenia.

Kobietostan powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki Agnieszki Bresler, która od 2012 współtworzy i współprowadzi teatralne projekty Fundacji Jubilo, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pilotażowa wersja projektu Kobietostan przeprowadzona została w 2016 roku w ramach 4. edycji konkursu dla NGO i spółdzielni socjalnych na realizację rezydencji artystycznej, organizowanego przez Program Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro. Jej zwieńczeniem była po-warsztatowa instalacja artystyczna zaprezentowana 4 grudnia 2016 w Barbarze, przygotowana przez Agnieszkę Bresler oraz zaproszone do współpracy artystki: reżyserkę z Włoch Irene Ros oraz fotografkę Magdalenę Mądrą.

"Kobietostan"

wykonanie Agnieszka Bresler
reżyseria Joanna Lewicka
tekst Magdalena Mróz
Klub PROZA
Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2
niedziela 19 listopada 2017
godz. 19.00
wstęp wolny

(-)
Materiał organizatora
3 listopada 2017
Portrety
Joanna Lewicka

Książka tygodnia

Niebieska Księga z Nebo
Wydawnictwo Pauza w Warszawie
Manon Steffan Ros

Trailer tygodnia