Daniel Arbaczewski

Aktor, reżyser, pedagog, instruktor teatralny i menadżer kultury.

Absolwent wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego krakowskiej PWST, ukończył Szkołę Pedagogów Teatru w Instytucie Teatralnym w Warszawie oraz Inkubatory Kultury w lubelskich Warsztatach Kultury. Od ponad piętnastu lat związany jest z Teatrem im. H.Ch. Andersena w Lublinie.

Współpracuje z ośrodkami teatralnymi w kraju i za granicą (m.in. w Palestynie, Norwegii, Grecji, Belgii, Turcji, Indonezji, Meksyku), gdzie reżyseruje, bierze udział w projektach teatralnych, wizytach studyjnych oraz prowadzi cykle warsztatowe dla studentów, młodzieży i nauczycieli.

Dwukrotnie uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Lublin za dokonania artystyczne, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) oraz Prezydenta Miasta Lublin (2016). Koordynator projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z IAM, MSZ, Instytutami Polskimi za granicą oraz polskimi i zagra-nicznymi placówkami dyplomatycznymi. Od dwóch lat na zaproszenie UNICEF prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki teatru w szkołach i na uczelniach Papui (w ramach programu walki z analfabetyzmem).

Jego ostatnie realizacje teatralne to Księga Dżungli w Teatrze Baj Pomorski w Toruniu, Calineczka w Teatrze Maska w Rzeszowie, Anioł za lodówką w Teatrze im. H.Ch. Andersena w Lublinie czy spektakl Hetalija w Alharah Theater w Betlejem (Palestyna).

(-)
Materiał Teatru
20 stycznia 2018

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...