Darowane i zakupione

"...dodane ... 2008" - Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach

W najbliższy wtorek, 23 czerwca br. o godzinie 16.00 Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprasza na wernisaże dwóch wystaw:
- pozyskanych w roku ubiegłym darów i zakupów "...dodane... 2008"
- prac studentów i absolwentów Katedry Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie "Przesilenia...2008/2009".

Na wystawie „…dodane … 2008” prezentowane  będą darowane i zakupione w 2008 projekty dekoracji i kostiumów tak wybitnych artystów uprawiających scenografię teatralną, jak : Liliana Jankowska, Jerzy Ławacz, Tadeusz Kantor, Kazimierz Wiśniak, Jadwiga Mydlarska-Kowal, Lidia i Jerzego Skarżyńscy, Adam Kilian, Zofia de Ines, Ewa Staro-wieyska. Eksponowane też będą wczesne obrazy  Wiesława Langego,  a także rysunki do filmów animowanych autorstwa Zdzisława Kudły.
Projekty, obrazy i rysunki zostały wybrane spośród prawie ośmiuset prac pozyskanych w roku 2008 i stanowią znakomitą okazję do poznania warsztatu twórczego czołowych pol-skich scenografów.

Nowe nabytki wzbogacają również – do prawie dziewięćdziesięciu – listę nazwisk najwybitniejszych  współczesnych   twórców polskiej  plastyki  teatralnej,  reprezentowanych w zbiorach Centrum Scenografii Polskiej.

Wystawa  jest swego rodzaju prologiem do wydarzeń planowanych w roku przyszłym, kiedy to - późną  jesienią - przypada 25 rocznica powstania Centrum Scenografii Polskiej – instytucji o unikatowym profilu zbiorów,  propozycji artystycznych i  dydaktycznych, nie mającej odpowiednika nie tylko w muzealnictwie polskim, ale i europejskim.

Równolegle z wystawą darów i nabytków prezentowane będą najciekawsze prace dy-plomowe i roczne studentów Katedry Scenografii ASP w Krakowie „ Przesilenia … 2008/2009”. Prace powstały m.in. pod kierunkiem profesorów: Krystyny Zachwatowicz – Wajdy, Andrzeja Kreutza Majewskiego, Małgorzaty Komorowskiej oraz scenografów Ryszarda Melliwy i Andrzeja Witkowskiego.

Wystawa prac studenckich i dyplomowych jest kontynuacją tradycji prezentowania najmłodszego pokolenia artystów opuszczających uczelnię, zapoczątkowanej w Centrum Scenografii Polskiej przed kilkunastu laty. Obydwie wystawy spinają też dorobek uznanych twórców z próbami artystycznymi pokolenia młodych.

Ekspozycje są też frapującym, wakacyjnym zaproszeniem do pracowni artystów, w czas, kiedy dopiero rodzi się idea plastyczna,  powstają szkice, projekty dekoracji i kostiu-mów, makiety przyszłej  przestrzeni plastycznej widowiska teatralnego. Zainteresowani tech-nikami malarskimi, rysunkiem, sposobami wykonywania makiet – w teatralizowanej prze-strzeni ekspozycyjnej mogą – w swobodniejszej, wakacyjnej atmosferze - podpatrywać warsztatowe tajemnice.

Wystawy czynne będą do końca lipca od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00. Rezerwacja terminów wakacyjnych zajęć muzealnych codziennie pod numerami : /32/ 2515-714, /32/ 2515-167. Cena biletu – 6,00 zł.

Ewa Moroń
Materiały CSP
22 czerwca 2009

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia