Debata "Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej"

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Krytyka Polityczna, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Centrum Myśli Jana Pawła II zapraszają 9 października o godz. 18.00 do siedziby Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16/ 2 p na debatę "Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej"

Rozmawiają prof. Monika Płatek, Joanna Mytkowska, Sebastian Duda i ksiądz prof. Witold Kawecki.

Sebastian Duda teolog, biblista związany z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium w Belgii, członek Zespołu Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie, wykładowca na Podyplomowych Studiach Gender w Instytucie Badań Literackich PAN, członek redakcji "Więzi", ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II.

Ks. prof. Witold Kawecki wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, twórca specjalności teologii kultury, organizator i dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, kierownik Katedry Dialogu Wiary z Kulturą, członek Rady Programowej Festiwalu Gorzkie Żale.

Joanna Mytkowska dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw m.in. przestrzeni Espace 315 w Centrum Pompidou w Paryżu i Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji (2005), autorka licznych tekstów o sztuce.

Prof. Monika Płatek prawniczka, wykładowczyni w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka i feministka, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

Prowadzenie: Tomasz Stawiszyński filozof, publicysta, dziennikarz Radia RDC, członek zespołu Krytyki Politycznej

Proponujemy debatę nad pytaniami dotyczącymi kształtu demokracji i funkcjonowania życia publicznego w Polsce, które wynikają z wydarzeń ostatnich miesięcy, związanych z odwołaniem spektaklu Golgota Picnic i zorganizowaną w odpowiedzi oddolną, ogólnopolską akcją Piknik Golgota. Spór im towarzyszący toczył się w polu definiowanym zarazem przez religię, sztukę i prawo, prowadząc w istocie do pytań o podstawowe wymiary ładu demokratycznego. W przestrzeni publicznej - rozumianej jako wspólna -zarówno religia, jak i sztuka zajmują miejsce szczególne, pretendując do miana "wyjątku", którego odrębna pozycja powinna znajdować gwarant w prawie i demokratycznej praktyce społecznej. Czym jest owa "pozycja wyjątkowa" religii i sztuki? Jaka jest odpowiedź prawa na ten postulat? Jak możliwe jest współistnienie tych "wyjątkowych porządków" w przestrzeni wspólnej?

Katalog zagadnień obejmuje między innymi przepis o "obrazie uczuć religijnych"; konstytucyjną gwarancję wolności twórczości artystycznej; problem prywatyzacji prawa - wolność sumienia, a inne wolności obywatelskie i nieposłuszeństwo obywatelskie. Kwestie te trzeba rozważać w perspektywie instytucjonalnego ładu demokratycznego państwa, a więc powinności urzędników państwowych i samorządowych oraz kuratorów, a także roli Kościoła katolickiego, jako "instytucji wyjątkowej".

(-)
Informacja Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
9 października 2014

Książka tygodnia

Wpadnij, to pogadamy...
Wydawnictwo Universitas
Krzysztof Orzechowski, Łukasz Maciejewski

Trailer tygodnia

Roxana Songs
Krystian Lada
Lada wybrał na miejsce nagrania „Roxa...