Diabły zwycięzcą

Jelenia Góra: Konkurs na sztukę teatralną „Zrozumieć siebie"

Rozstrzygnięta została piata edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Sztukę Teatralną „Zrozumieć Siebie", który organizowany jest przez Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, a adresowany do osadzonych w polskich więzieniach. W tegorocznym konkursie wzięło udział 19 uczestników, którzy nadesłali 24 teksty, które komisja oceniła, biorąc pod uwagę oryginalność tematyki, kompozycję tekstu, liczbę postaci, złożoność relacji pomiędzy nimi, dialog i odniesienia do rzeczywistości.

Komisja była jednomyślna w ocenie sztuki, która otrzymała pierwsze miejsce, czyli największą ilość punktów. Jest to tekst Marcina Murawskiego pt."Diabły". Kolejne miejsca, to krótka komedia pt. "O Boże" Tomasza Jarugi , trzecie – „Gry-psujące" Bogdana Gasińskiego.
Komisja przyznała także wyróżnienie za tekst bajki dla dzieci pt."Mój dom na końcu tęczy", której autorem jest Cezary Dec.

Warto dodać, że laureat pierwszego miejsca, Marcin Murawski jest nagradzany po raz trzeci w tym konkursie, a jego poprzed-ni tekst – pt."List" został zrealizowany na Scenie Studyjnej Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Spektakl – wyłącznie z udziałem więźniów, został przygotowany w ramach wspólnego projektu Teatru i Aresztu Śledczego pt. „Teatr za Murem".

Projekt „Teatr za Murem" to działania warsztatowo–resocjaliza-cyjne prowadzone w oparciu o techniki teatralne z więźniami zmagającymi się z problemem alkoholowym. Działania te mają zmniejszyć poziom agresji i izolację. Uwzględniono też aspekt resocjalizacji ludzi z wyrokami pozbawienia wolności, przeby-wającymi w zakładzie karnym na mocy prawomocnego wyroku. W pracy tej ważny jest także bezpośredni kontakt osadzonych z przestrzenią teatralną, która stanowi duże wyzwanie pod wzglę-dem artystycznym i emocjonalnym dla uczestników programu. Au-torem programu i prowadzącym warsztaty jest Tadeusz Wnuk.

W dotychczasowych edycjach Konkursu, wzięło udział 44 uczest-ników, nadesłano 49 tekstów.

eL
Dziennik Teatralny
16 października 2017

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia