Dni otwarte w Teatrze Tańca Rozbark

Dni otwarte w Rozbarku

W dniach 7-9 marca br. Teatr Rozbark zaprasza na dni otwarte. W programie: spektakle, warsztaty tańca współczesnego oraz nabór do spektaklu.

Siedziba Teatru to teren po byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Rozbark" w Bytomiu, który został zaadaptowany dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zabudowania po byłej KWK "Rozbark" - nieczynnej od 1994 roku - to duży obszar poprzemysłowy w centrum Bytomia, ale jednocześnie wyjątkowy w skali regionu zabytek postindustrialny. Ich rewitalizacja posłużyła do wzmocnienia funkcji kulturalnej, edukacyjnej i turystycznej zarówno miasta, jak i całego regionu.

W budynku dawnej cechowni KWK Rozbark w Bytomiu właśnie rozpoczął działalność Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, a stary budynek administracyjny pełni funkcję hotelu. W salach do ćwiczeń zamontowano elastyczną podłogę do tańca, natomiast sala widowiskowa została wzbogacona o mobilne podziały, które dają możliwość wielofunkcyjności w kwestii wykorzystania potencjału przestrzeni.

Podstawową misją i założeniem nowej instytucji artystycznej jest tworzenie i propagowanie sztuki tańca współczesnego, wzbogaconego o inne formy sztuki ruchu (jak pantomima, balet klasyczny, taniec uliczny itp.). Bogata tradycja tańca współczesnego w Bytomiu oraz zainteresowanie mieszkańców tą dziedziną sztuki sprawiają, że Bytom ma szansę stać się taneczną stolicą Polski. Dodatkowym atutem, który pozwoli na rozwinięcie działalności instytucji na zupełnie nowych polach, jest budynek Cechowni kopalni Rozbark, który jest siedzibą nowej instytucji.

Działalność merytoryczna Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark opiera się na trzech pionach: działalności artystycznej, działalności edukacyjnej i działalności społecznej. Uzupełnieniem tych form aktywności będzie działalność komercyjna, ukierunkowana na wypracowanie dochodu finansowego, który pozwoliłby na zwiększenie przychodów instytucji, a tym samym zmniejszenie obciążenia finansowego gminy Bytom względem Teatru Rozbark. Przychody z działalności komercyjnej pozwolą także na rozszerzenie i wzbogacenie oferty wszystkich pionów działalności merytorycznej.

(-)
Śląskie do przodu
7 marca 2014

Książka tygodnia

Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie
Wydawnictwo Universitas
Maciej Skowera

Trailer tygodnia

14. Międzynarodowy Fes...
14 Międzynarodowy Festiwal Teatrów La...