Dorota Buchwald nowym dyrektorem

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Dorota Buchwald wygrała konkurs na dyrektora Instytutu Teatralnego w Warszawie - poinformował PAP we wtorek rzecznik ministra kultury Maciej Babczyński. Buchwald zastąpi na tym stanowisku Macieja Nowaka, którego kadencja kończy się wraz z końcem bieżącego roku.

Dorota Buchwald to teatrolog, absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Od początku pracy zawodowej zajmuje się teorią i praktyką dokumentowania teatru. Od 1997 roku kierowała Pracownią Dokumentacji Teatru, która do 2003 roku działała przy Związku Artystów Scen Polskich, a potem została częścią Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Buchwald jest autorką artykułów publikowanych m.in. przez "Teatr", "Pamiętnik Teatralny", "Notatnik Teatralny" i "Dialog".

Konkurs został rozpisany przez ministra kultury na początku września. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej minister kultury może powołać dotychczasowego dyrektora prowadzonej instytucji kultury na kolejną kadencję, ale może też wyłonić nowego dyrektora w drodze konkursu - jak w tym przypadku.

W skład komisji konkursowej weszli: Agnieszka Glińska, Paweł Łysak, Jacek Sieradzki, Marek Waszkiel, Zenon Butkiewicz (reprezentanci Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Barbara Borys-Damięcka (przedstawicielka Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów), Olgierd Łukaszewicz (przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich), Agata Adamiecka-Sitek, Magdalena Szpak (przedstawicielki Instytutu Teatralnego).

(-)
(PAP)
30 października 2013
Portrety
Dorota Buchwald

Książka tygodnia

Trailer tygodnia

Proces
Pia Partum
19 stycznia 2019 roku na scenie pojaw...