Dotacja dla Dialogu

9. Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIALOG-WROCŁAW

Goethe-Institut wsparł Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog-Wrocław 2017 dotacją w wysokości 10 000 euro.

Dotacja ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów prezentacji na Festiwalu spektaklu "Hymn do miłości", w reż. Marty Górnickiej (Teatr Polski w Poznaniu, Fundacja Chór Kobiet, Maxim Gorki Theatre, Ringlokschuppen Mülheim), którego Goethe-Institut jest jednym z partnerów.

Bardzo się cieszymy z tego wsparcia, które w sposób zdecydowany przybliża nas do przywrócenia do programu festiwalu spektaklu "Hymn do miłości". Goethe-Institut od lat należy do najważniejszych partnerów Dialogu.

Chcielibyśmy w tym miejscu wyrazić naszą szczególną wdzięczność za działania, jakie Goethe-Institut podejmuje na rzecz tworzenia warunków dla zaistnienia rzeczywistego, międzynarodowego dialogu w kulturze.

(-)
Materiał organizatora
11 października 2017

Książka tygodnia

Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie - Wydawnictwo
Aneta Kielak-Dudzik

Trailer tygodnia

Polskie Orędzie na Mię...
Svitlana Oleshko
W tym roku autorką Orędzia Polskiego ...