Druga odsłona projektu

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza na drugą odsłonę projektu "Nikt mnie nie zna", poświęconą dramatom polskiego Oświecenia.

Wydarzenie odbędzie się 3 grudnia 2014 roku w siedzibie Instytutu Teatralnego (ul. Jazdów 1, Warszawa). Konferencja Dramaty Oświeconych składa się z otwartego seminarium poświęconego niekanonicznym odczytaniom tekstów dramatycznych oraz wykładów łączących perspektywę filozoficzną i teatralną.

Dramaty polskiego Oświecenia należą (może obok krajowej produkcji dramatycznej XIX wieku) do najsłabiej znanych. Jeśli ceni się i przypomina tę część polskiego repertuaru dawnego (w bardzo skromnym wyborze), to zazwyczaj odbywa się to w atmosferze mniej lub bardziej wymuszonego szacunku dla dawności. Dramaty oświeceniowe traktowane są jak seniorzy rodu, których słucha się przez szacunek, ale nieuważnie i rzadko, w przekonaniu, że nie mają już wiele do powiedzenia swoim późnym wnukom. Tymczasem w refleksji filozoficznej i kulturologicznej obserwować można zjawisko przeciwne -swoisty powrót do Oświecenia, interpretowanego jako ten okres w kulturze europejskiej i światowej (istotna rola aktów fundacyjnych Stanów Zjednoczonych), w którym wykuwał się kształt świata, w jakim wciąż żyjemy. Można wprawdzie postawić tezę, że ów powrót związany jest z odczuwanym schyłkiem tego świata, niemniej jednak między okresem wielkich i fundamentalnych zmian, jakim było Oświecenie, a epoką, w której żyjemy, wydają się istnieć pasjonujące, choć wcale nie proste analogie, które sprawiają, że przyjrzenie się oświeconym i ich dramatom wydaje się dziś ważne. Warto to zrobić także dlatego, że to właśnie Oświecenie stworzyło polski teatr publiczny, który w roku 2015 obchodził będzie jubileusz swojego 250-lecia.

NIKT MNIE NIE ZNA: DRAMATY OŚWIECONYCH program:

11:00-14:00 - otwarte seminarium dramatologiczne, podczas którego teksty oświeceniowych dramatów analizować będą: Patryk Kencki, Dariusz Kosiński, Piotr Morawski, Halina Waszkiel

wykłady:

16:00-17:30

Piotr Morawski "Źródła teatru publicznego, czyli ustanawianie oświecenia"

Małgorzata Sugiera "Teatr oświeconych jako laboratorium nowej rzeczywistości"

18:00-20:00

Krzysztof Pomian "Oświecenie i Oświecenia"

Dobrochna Ratajczakowa "Z rodziną komedii do "rodzinnej Europy"

(-)
Materiał Organizatora
2 grudnia 2014

Książka tygodnia

Historia męskości
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria Sp. z o.o.
Praca zbiorowa

Trailer tygodnia