Dwie kolekcje

"Grotowski - Gurawski - tandem idealny" - Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprasza w najbliższy poniedziałek, 25 stycznia o godzinie 16.00 na wernisaż wystawy "Grotowski - Gurawski - tandem idealny".

Wystawą tą Centrum Scenografii Polskiej rozpoczyna 25, jubileuszowy rok działalno-ści kolekcjonerskiej, ekspozycyjnej i edukacyjnej.

Ekspozycja „Grotowski – Gurawski – tandem idealny”  jest jednym z ważniejszych wydarzeń zamykających uroczystości Roku Grotowskiego, wpisanego przez Konferencję Generalną na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO, obchodzonej w czoło-wych ośrodkach teatrologicznych świata.

W 2009 roku minęła też dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, pięćdzie-siąta – objęcia kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu (późniejszego Teatru Laboratorium) przez Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego, i ćwierćwiecze od samorozwiązania Teatru Laboratorium.

Po raz pierwszy, na wystawie w Katowicach zaprezentowane zostaną dwie kolekcje prac  Jerzego Gurawskiego w oryginałach: ze zbiorów Centrum Scenografii Polskiej i Insty-tutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, który był animatorem obchodów Roku Grotowskiego w kraju i na świecie.

Kolekcja Centrum Scenografii Polskiej liczy 80 projektów, szkiców i rysunków i została pozyskana od Autora 20 lipca 1987 r. Ma charakter unikatowy i oddaje w pełni ideę koncepcji przestrzennej teatru Jerzego Grotowskiego, współtworzonej architektonicznie i plastycznie przez Jerzego Gurawskiego w okresie  współpracy tej niezwykłej pary artystów w Teatrze 13 Rzędów w Opolu i Teatrze Laboratorium we Wrocławiu, od premiery „Siakuntali” w roku 1960, poprzez „Dziady”, „Kordiana”, „Akropolis”, „Tragiczne dzieje doktora Fausta”, po „Księcia Niezłomnego” w roku 1967.

Zachowana dokumentacja, obiekty przestrzenne i rekwizyty przechowywane w zbio-rach i archiwum Instytutu, a także projekcje zachowanych filmowych materiałów dokumentacyjnych oraz wykłady i zajęcia dydaktyczne dla młodzieży i grup studenckich pozwolą zbliżyć się do czasu, kiedy przeobrażała się wizja współczesnego teatru i jego środków wyrazu.

W czasie trwania wystawy prowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla młodzieży klas gimnazjalnych, licealnych i grup studenckich, koncentrujące się na następujących zagadnieniach:

- Dramat romantyczny w przestrzeni  nowoczesnego teatru.  Trzynaście rzędów według Dziadów, Kordiana  i  Akropolis.
- Ku teatrowi ubogiemu - idea teatru Jerzego Grotowskiego.
- Akt całkowity. Aktor w przestrzeni teatru J. Grotowskiego
- W głąb przestrzeni teatru Grotowskiego.

Wystawa prezentowana będzie do 27 marca br.

Aneta Bartnicka
Materiały CSP
23 stycznia 2010

Książka tygodnia

Paragon
Wydawnictwo Mamiko
Justyna Nawrocka

Trailer tygodnia