Dwie kolekcje

"Grotowski - Gurawski - tandem idealny" - Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach

Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprasza w najbliższy poniedziałek, 25 stycznia o godzinie 16.00 na wernisaż wystawy "Grotowski - Gurawski - tandem idealny".

Wystawą tą Centrum Scenografii Polskiej rozpoczyna 25, jubileuszowy rok działalno-ści kolekcjonerskiej, ekspozycyjnej i edukacyjnej.

Ekspozycja „Grotowski – Gurawski – tandem idealny”  jest jednym z ważniejszych wydarzeń zamykających uroczystości Roku Grotowskiego, wpisanego przez Konferencję Generalną na listę rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO, obchodzonej w czoło-wych ośrodkach teatrologicznych świata.

W 2009 roku minęła też dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Grotowskiego, pięćdzie-siąta – objęcia kierownictwa Teatru 13 Rzędów w Opolu (późniejszego Teatru Laboratorium) przez Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego, i ćwierćwiecze od samorozwiązania Teatru Laboratorium.

Po raz pierwszy, na wystawie w Katowicach zaprezentowane zostaną dwie kolekcje prac  Jerzego Gurawskiego w oryginałach: ze zbiorów Centrum Scenografii Polskiej i Insty-tutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, który był animatorem obchodów Roku Grotowskiego w kraju i na świecie.

Kolekcja Centrum Scenografii Polskiej liczy 80 projektów, szkiców i rysunków i została pozyskana od Autora 20 lipca 1987 r. Ma charakter unikatowy i oddaje w pełni ideę koncepcji przestrzennej teatru Jerzego Grotowskiego, współtworzonej architektonicznie i plastycznie przez Jerzego Gurawskiego w okresie  współpracy tej niezwykłej pary artystów w Teatrze 13 Rzędów w Opolu i Teatrze Laboratorium we Wrocławiu, od premiery „Siakuntali” w roku 1960, poprzez „Dziady”, „Kordiana”, „Akropolis”, „Tragiczne dzieje doktora Fausta”, po „Księcia Niezłomnego” w roku 1967.

Zachowana dokumentacja, obiekty przestrzenne i rekwizyty przechowywane w zbio-rach i archiwum Instytutu, a także projekcje zachowanych filmowych materiałów dokumentacyjnych oraz wykłady i zajęcia dydaktyczne dla młodzieży i grup studenckich pozwolą zbliżyć się do czasu, kiedy przeobrażała się wizja współczesnego teatru i jego środków wyrazu.

W czasie trwania wystawy prowadzone będą zajęcia dydaktyczne dla młodzieży klas gimnazjalnych, licealnych i grup studenckich, koncentrujące się na następujących zagadnieniach:

- Dramat romantyczny w przestrzeni  nowoczesnego teatru.  Trzynaście rzędów według Dziadów, Kordiana  i  Akropolis.
- Ku teatrowi ubogiemu - idea teatru Jerzego Grotowskiego.
- Akt całkowity. Aktor w przestrzeni teatru J. Grotowskiego
- W głąb przestrzeni teatru Grotowskiego.

Wystawa prezentowana będzie do 27 marca br.

Aneta Bartnicka
Materiały CSP
23 stycznia 2010

Książka tygodnia

Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Rodowicz Tomasz, Jabłońska Małgorzata, Toneva Elina

Trailer tygodnia