"Dwugłos O CISZY" w Instytucie Grotowskiego

Spotkanie z Grzegorzem Ziółkowskim.

Rezydująca w Instytucie Grotowskiego PRACOWNIA||ROSA 16 i 17 lutego zaprasza na "Dwugłos O CISZY", w ramach którego odbędzie się spotkanie z prof. Grzegorzem Ziółkowskim oraz pokaz dwóch spektakli.

"Dwugłos O CISZY" - PRACOWNIA||ROSA o niemożliwym do powiedzenia

16 lutego o godz. 18:00 w Sali Teatru Laboratorium Instytutu Grotowskiego odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Ziółkowskim poświęcone jego książkom "Dwugłos O CISZY" (w języku polskim) i "Teksty OD SERCA" (w językach angielskim i polskim). Spotkanie poprowadzi prof. Dobrochna Ratajczakowa.

Książka "Dwugłos O CISZY" zawiera zapis scenariuszy dwóch spektakli PRACOWNI||ROSA: "TAZM Milczenie światła" (2012) i "SERCE Cisza wieloboku" (2015), składających się na teatralny "Dwugłos O CISZY". Pomiędzy nimi znalazły się refleksje nie-tylko-o-teatrze, zawarte w "Tekstach OD SERCA", które stanowią intelektualne tło uprawianej w PRACOWNI pracy, a jednocześnie jej przedłużenie. Kolejna sekcja obejmuje fragmenty zaczerpnięte z książek, które tworzą myślowe zaplecze przedstawień, a także rozdział poświęcony aktorstwu, przede wszystkim w aspekcie szkolenia, treningu. Wydawnictwo kończy rozdział o PRACOWNI i jej działaniach, a także o tym, jakie doświadczenia poprzedziły jej założenie.

Jak stwierdza Grzegorz Ziółkowski: "Tak, jest hybrydyczna. Dominuje w niej podwójność, objawiająca się na wielu poziomach. Nie chodzi tu jednak o binarność, grę kontrastów czy dwubiegunowość, ale o podkreślenie, że w poszukiwaniach i praktykach PRACOWNI myślenie i robienie zbliżają się do siebie i przeglądają w sobie jak dwie krople rosy na źdźble trawy. I jak rosa, jak teatr - są nietrwałe Szczególnie gdy opierają się instytucjonalizacji i chcą pozostawać w domenie serca".

16 (o godz. 20:00) i 17 lutego (o godz. 19:00) w Sali Teatru Laboratorium odbędzie się natomiast "dwugłos teatralny" PRACOWNI || ROSA. Składają się na niego dwa bliźniacze przedstawienia PRACOWNI || ROSA: "TAZM Milczenie światła" oraz "SERCE Cisza wieloboku". Spektakle te uzupełniają się i przenikają. "TAZM" zaczyna się prośbą o ciszę, "SERCE" kończy - przerwaniem milczenia.

Pierwsze przedstawienie jest o pionie, jest męskie, grane na głębokość sali; drugie - kobiece, horyzontalne, grane na jej szerokość. Pierwsze jest z Macieja, drugie - z Marii. Pierwsze ufundowane zostało na narracji, prawdziwej opowieści o zniszczonym bezpowrotnie życiu i próbach zachowania i restytucji człowieczeństwa, drugie - na dramacie, przedstawiającym fikcyjną - choć zważywszy na wojenne zawirowania, prawdopodobną - historię krzywdy i nienawiści, której destrukcyjna siła winna zostać w kolejnym pokoleniu przerwana. Ponieważ okazuje się, że jest to możliwe, na koniec "Dwugłosu" pojawia się nieśmiało nuta nadziei, rozbrzmiewająca - delikatnie niczym kołysanka - w innej tonacji.

Spektakl "TAZM Milczenie światła" oparty został na książce Tahara Ben Jellouna "To oślepiające, nieobecne światło", będącej literackim przetworzeniem relacji osoby osadzonej w ciemności na 18 lat w Tazmamarcie, ciężkim więzieniu w Maroku (w tej roli Maciej Zakrzewski w towarzystwie Marii Bohdziewicz). Tekst do spektaklu "SERCE Cisza wieloboku" przygotował Grzegorz Ziółkowski opierając się na motywach dramatu "Pogorzelisko" Wajdi Mouawada (przeł. Tomasz Swoboda; z uwzględnieniem angielskiego przekładu Lindy Gaboriau), z fragmentem wiersza "Al-Atlal" ("Ruiny") i cytatem z "Pod wulkanem" Malcolma Lowry'ego (przeł. Krystyna Tarnowska), a także fragmentami tekstów piosenek "The Logical Song" zespołu Supertramp (autorzy tekstu: Richard Davies, Roger Hodgson) i "Silence is Sexy" Einstürzende Neubauten.

"Dwugłos O CISZY" odbywa się w ramach poszukiwania teatralnego Pracowni || ROSA "Wsłuchanie w PULS" realizowanego podczas rezydencji w Instytucie Grotowskiego.

Reżyserem spektakli jest Grzegorz Ziółkowski, przez wiele lat pełniący funkcję dyrektora programowego w Instytucie Grotowskiego (do 2009 roku), nauczyciel, reżyser, wydawca, tłumacz, autor książek o Peterze Brooku (2000) i Jerzym Grotowskim (2007). Obecnie pracuje jako prof. UAM dr hab. w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk. Kieruje niezależną PRACOWNIĄ||ROSA oraz Acting Techniques Intensive Seminar ATIS. W ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pisze książkę o samospaleniach w kulturze współczesnej.

PRACOWNIA||ROSA (Rzemiosło Oraz Sztuka Aktorska) to przestrzeń między ludźmi, służąca długofalowej pracy nad sobą oraz badaniu relacji między wyszkoleniem a twórczością teatralną. Praca skupia się na uważności i harmonizowaniu oddechu, ciała i głosu. Jej sercem jest jakość lekkości, poszukiwana w przepływie działań i dialogowaniu z samym sobą, otoczeniem, partnerem, grupą, którą członkowie pracowni starają się uobecniać w treningu i w improwizacjach. PRACOWNIA||ROSA realizuje od września 2012 roku na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Acting Techniques Intensive Seminar ATIS, kierowany przez prof. Grzegorza Ziółkowskiego. To intensywne seminarium praktyczne, stanowiące miejsce poszukiwań w zakresie podstawowych i zaawansowanych technik aktorskich. Prace seminarium, zakorzenione w podejściu antropologicznym, skierowane są zarówno do międzynarodowego grona studentów, artystów i badaczy, pragnących studiować aktorstwo i badać teatr, jak i do osób, które chciałyby w praktyczny i teoretyczny sposób pogłębiać rozumienie ludzkiej kreatywności i ekspresji.

(-)
Materiał Instytutu Grotowskiego
9 lutego 2016

Książka tygodnia

Stanisława Walasiewicz. Medaliści
Wydawnictwo Bosz
Redakcja: Marzena Jaworska

Trailer tygodnia

Ballady i romanse
Gabriel Gietzky
Cóż może być bardziej romantycznego, ...