Dyrektor na kolejne sezony

Norbert Rakowski pozostanie dyrektorem Teatru im. Jana Kochanowskiego przez kolejną, pięcioletnią kadencję.

Właśnie otrzymał z rąk wicemarszałka Zbigniewa Kubalańcy akt powołania na tę funkcję.

Norbert Rakowski został wyłoniony na stanowisko dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w drodze konkursu i powołany na to stanowisko 1 września 2015 r. Pełnił tę funkcję przez dwie kolejne kadencje, teraz otrzymał akt powołania już po raz trzeci.

W ocenie zarządu województwa Norbert Rakowski jest sprawnym menedżerem, dobrze zarządzającym finansami i równie sprawnie realizującym działania i projekty artystyczno-kulturalne i administracyjno-inwestycyjne. Dzięki jego staraniom, w 2019 r. Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, jako pierwszy w Polsce, przystąpił do Europejskiego Stowarzyszenia Teatrów (European Theatre Convention) – organizacji zrzeszającej najważniejsze teatry w całej Europie.

Z determinacją realizuje zaplanowane przedsięwzięcia o czym świadczy min. sfinalizowanie dużego projektu inwestycyjnego pn. „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja TJK w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne". Była to największa modernizacja budynku „Kochanowskiego" od czasu otwarcia.

Zarząd, pozytywnie oceniając jego dotychczasową pracę w zakresie zarządzania, działalności finansowej oraz merytorycznej, wyraził zgodę na powołanie Norberta Rakowskiego na stanowisko dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego na kolejną pięcioletnia kadencję, tj. od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r., bez przeprowadzenia konkursu.

(-)
Samorząd Województwa Opolskiego
7 września 2023
Portrety
Norbert Rakowski

Książka tygodnia

Aurora 2023. Sztuki finałowe/final list
Miejski Dom Kultury i Teatr Polski w Bydgoszczy
pod redakcją Davita Gabuni, Julii Holewińskiej, Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej

Trailer tygodnia