Dyskusje i spotkania twórców, artystów, dramaturgów i krytyków.

10. Forum Młodej Reżyserii

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie jest organizatorem 10. Forum Młodej Reżyserii, które odbędzie się w tym roku w formule online w dniach 13-17 maja 2021 r.

Forum Młodej Reżyserii to przegląd prac studentów reżyserii polskich publicznych uczelni teatralnych, to także okazja do ciekawych dyskusji, spotkań twórców, artystów, dramaturgów i krytyków teatralnych.

Celem Forum jest podniesienie kompetencji artystycznych uczestników oraz promocja młodych reżyserów. Prezentacja prac reżyserskich jest platformą dającą możliwości nawiązania kontaktów zawodowych oraz szansą na debiut teatralny, zważywszy na udział w przeglądzie dyrektorów polskich teatrów.

Przegląd ma charakter konkursowy, do prac w jury zapraszani są dyrektorzy teatrów. W tym roku gościć będziemy w jury: Dorotę Ignatjew, Roberta Drobniucha, Wojciecha Farugę.

Nagrodami festiwalu są: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nagrody finansowe ufundowane przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, w tym nagroda „Verba", propagującą walory literackie i szczególną wrażliwość na słowo w prezentowanych pracach oraz „Debiut w TR" - realizacja spektaklu w TR Warszawa w kolejnym sezonie, przyznawana przez dyrekcję teatru.

O tym jak duże znaczenie mają festiwalowe nagrody dla przyszłej drogi zawodowej świadczyć mogą nazwiska laureatów festiwalu, kiedyś – studentów szkół teatralnych, dziś – cenionych i odnoszących sukcesy reżyserów.

Z uwagi na sytuację epidemiczną 10. edycja Forum Młodej Reżyserii 2021 odbędzie się w formie transmisji w Internecie (streaming) oraz udostępnienia VOD rejestracji prac reżyserskich.

Marta Walocha
Materiał organizatora
11 maja 2021

Książka tygodnia

Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej
Uniwersytet Gdański
Marta Cebera

Trailer tygodnia