Dyskusje, próby, pokazy

BIOTOPIA – międzynarodowa sesja artystów w Siedlisku Kultury Solniki 44 - 30 czerwca - 7 lipca 2017

BIOTOPIA zrodziła się z pragnienia połączenia artystycznych umiejętności i doświadczeń organizatorskich przedstawicieli dwóch niezależnych scen teatralnych (niemieckiej - Lindenfels Westfluegel z Lipska oraz polskiej - Solniki 44) . W tym celu międzynarodowa grupa artystów oraz organizatorów wydarzeń teatralnych postanowiła stworzyć enklawę, do której zaczęła wnosić swoje pomysły i marzenia. Biotopia, przestrzeń pomiędzy utopią a laboratorium, służyć ma im jako „szklarnia", w której, na gruncie wymiany, odbywa się burzliwy proces wzrostu kreatywności. Postępują tu zarówno prace teoretyczne jak i praktyczne. Próby i dyskusje rozrastają się, wspierane, poza przedstawicielami partycypujących w projekcie teatrów, przez zaproszonych gości. Teatr potrzebuje żyznej gleby. Społeczeństwo – dynamicznego wzrostu. My chcemy „uprawiać" kulturę.

Projekt przebiega w czterech etapach (marcowy początek i listopadowy finał w Lindenfels Westfluegel oraz lipcowy i wrześniowy set w siedlisku kultury Solniki 44). Każdy z nich podzielony jest na dwa bloki (teoretyczny i praktyczny). Pierwsza faza zadania miała miejsce w marcu 2017 w Lipsku, kiedy to artyści z Solnik 44 i Lindenfels Westfluegel spotkali się na tygodniową sesję artystyczną. W jej trakcie eksplorowali na drodze scenicznych improwizacji tematy zaczerpnięte z kryminalnych historii i thrillerów. Pomagały im w tym materiały dowodowe w postaci znalezionych w Solnikach tajemniczych przedmiotów, nośników mrocznych historii lasu otaczającego Siedlisko Kultury. Zagadkowy stary zegar z kukułką stał się narzędziem w scenicznej dedukcji prowadzonej przez międzynarodowy zespół teatralnych detektywów. Efekty prób zostały zaprezentowane w formie otwartej sesji - 31go marca 2017 w Westfluegel.

W trakcie tygodniowego spotkania, poszukiwania sceniczne wzbogacone zostały platformą teoretycznych dyskusji w gronie poszerzonym o zaproszonych artystów, organizatorów wydarzeń kulturalnych, przedstawicieli urzędów i instytucji oraz krytyków (m.in. Renate Klett – niezależna krytyczka, dramaturg; Bernd Karwen z Polskiego Instytutu w Lipsku; Jens-Uwe Sprengel – dyrektor T-Werk w Poczdamie). Dyskusje, prowadzone bez zbędnych przemówień, przy kolacji, zaowocowały wieloma frapującymi tematami i konkluzjami. Co wspiera artystyczną wolność? Ośrodki miejskie czy odludzia – co sprzyja realizowaniu teatralnych utopii? Jakie warunki muszą być spełnione do przeprowadzania artystycznych produkcji na wolnym gruncie? Jak pracować w składach międzykulturowych? - to niektóre z pytań, jakie pojawiły się w trakcie rozmów.

Pierwszy pokaz sesyjny projektu BIOTOPIA (31go marca 2017) pociągnął za sobą także żywą dyskusję uczestników zadania z publicznością.

Kolejnym krokiem zespołu BIOTOPII będzie letni set w podlaskim Siedlisku Kultury Solniki 44. Poszukiwania kontynuowane będą w leśnym laboratorium w pierwszym tygodniu lipca 2017. 1 go lipca odbędzie się dyskusja w międzynarodowym gronie artystów i organizatorów wydarzeń kulturalnych związanych z projektem, oraz zaproszonych gości, wśród których znajdą się twórcy, przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, pisarze i krytycy. Tym razem punktem wyjściowym rozmowy będzie pytanie o relacje pomiędzy systemami wspierania kultury a jej rozwojem na niezależnym gruncie. 6 lipca polsko-niemiecki zespół BIOTOPII zaprosi publiczność na godzinę 20.00 na kolejny pokaz sesyjny, w trakcie którego na scenie pojawią się tematy, materiały i zdarzenia będące wynikiem mutacji wszczętych przez artystów poszukiwań.

Letnim spotkaniom w Solnikach towarzyszyć będą dodatkowe wydarzenia w postaci spektakli twórców zaangażowanych w projekt BIOTOPIA (Grupy Coincidentia prowadzącej scenę Solniki 44 oraz Figurentheater Wilde&Vogel – związanego z Lindenfels Westfluegel).

* 30 czerwca godz. 20.00 - „The Monstrum Band" reż. Robert Drobniuch; Grupa Coincidentia / Teatr Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach
* 2 lipca godz. 20.00 - „Frankenstein or The modern Prometheus" reż. Hendrik Mannes; Figurentheater Wilde & Vogel / Johannes Frisch (DE)
* 7 lipca godz. 20.00 - „Krabat" reż. Christiane Zanger; Figurentheater Wilde&Vogel (DE) /
Grupa Coincidentia (PL)

Bezpłatne wejściówki na spektakle prosimy rezerwować pisząc na adres e-mail: info.solniki44@gmail.com . W treści wiadomości należy zawrzeć imiona i nazwiska
przyjeżdżających osób. Jednocześnie informujemy, że w tym sezonie nie możemy zaoferować widzom z Białegostoku transportu na miejsce wydarzeń. Mapka z instrukcjami dojazdu znajduje się na naszej stronie: facebook.com/solniki44/
Więcej informacji o projekcie oraz uczestniczących w nim podmiotach na stronach:
biotopia.blog
westfluegel.de
facebook.com/solniki44

(-)
Materiał organizatora
26 czerwca 2017

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia