Dziś premiera

"Upadły anioły <6,6/99>" - reż. Iwona Pasińska - Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Już dziś, 16.12.2014 r. odbędzie się prapremiera spektaklu "Upadły anioły <6,6/99> w reżyserii Iwony Pasińskiej w CK Zamek w Poznaniu.

Spektakl Upadły anioły <6,6/99> jest owocem drugiego już spotkania seniorów i juniorów z przedstawicielami sztuk wizualnych, teatru i muzyki. Tegoroczna odsłona wyrosła na pracy z jednym z najważniejszych tekstów kultury śródziemnomorskiej - Biblii. Jej sensy i interpretacja znalazły odzwierciedlenie w dyskursywnej formie warsztatów, które stały się tworzywem spektaklu. W efekcie kilkunastotygodniowych interdyscyplinarnych warsztatów powstało przedstawienie o paraoperowym charakterze, ukazujące zarówno zgłębianie poszczególnych wątków Biblii, jak i etap zdobytych teatralnych umiejętności oraz kompetencji. Kim jest człowiek i jaka jest jego natura, komu zawdzięcza swoje istnienie czy ktoś zawdzięcza swoje istnienie jemu, czy człowiek skazany jest na bycie złym, jaki jest sens ludzkiego istnienia, czy Bóg wymyślił nas, czy my Boga? - to niektóre z pytań, które zadawaliśmy sobie podczas procesu. Pod ich wpływem zadecydowaliśmy o ostatecznym wyborze fragmentów Biblii (Pieśń nad pieśniami, Genesis, Księga Salomona, Apokalipsa Św. Jana), służącym stworzeniu libretta, tworzącym jednocześnie dramaturgiczną oś spektaklu: Prolog, sc. 1. Stworzenie świata, sc. 2. Człowiek, sc. 3. Istota człowieczeństwa (Daddy cool), sc. 4. Przemijanie, sc. 5. Stygmaty, sc. 6. Apokalipsa, Epilog. Dopełnieniem tekstów, które raz śpiewane, innym razem szaptane lub skandowane, miała być warstwa wizualna. W ramach niej skoncentrowaliśmy się na stworzeniu znaków świata i wszechrzeczy. Dzięki warsztatowi plastycznemu powstały dekoracje - synonimy zbytku i niumiarkowania oraz projekcja, w której uchwycić chcieliśmy naszą ulotność i skazanie na przemijanie. Teksty, muzyczna oprawa, scenograficzne ramy wypełniła teatralana ekspresja ciał wykonawców, tworząc przedstawienie o aniołach w skórze człowieka: Upadły anioły <6,6/99>. Nasz spektakl nie zamierzał podważać religijnych wartości, pragnął uaktywnić pytanie o sens własnego bytu.

(-)
Materiał Teatru
16 grudnia 2014

Książka tygodnia

Utalentowani jak Nardelli
Sekcja Krytyków Teatralnych ZASP
red.: Anita Nowak, Krystyna Piaseczna, Piotr Rudzki

Trailer tygodnia