Echo homerowych symfonii

"Lato z Homerem" - aut. Sylvain Tesson - Oficyna Literacka Noir Sur Blanc

Ponad dwa i pół tysiąca lat temu grecki poeta napisał dwa eposy, jeden o wojnie, drugi o drodze powrotnej do domu. Od tego czasu każde pokolenie analizuje te dzieła, próbując zrozumieć, co zostało w nich wyrażone.

Jak większość dzieci Sylvain Tesson nudził się na lekcjach, kiedy w programie były Iliada i Odyseja. Powrócił do nich niejako z obowiązku jako czterdziestolatek, przygotowując cykl audycji radiowych, które później zaadaptował dla potrzeb tej właśnie książki.

Z literaturą przedmiotu zaszył się w krajobrazie Homera – na greckiej wysepce pod palącym słońcem, wśród nieprzyjaznych skał, wycia wiatru i szumu wzburzonego morza. Czytając na nowo obie epopeje, zdał sobie sprawę, że przeszedł obok czegoś, co tak naprawdę wszystko w sobie skupia, wszystko podsumowuje i rzuca światło na to, czym jesteśmy i do czego tęsknimy. Zaryzykował nawet twierdzenie, że podobnie jak malarstwo mogłoby poprzestać na malowidłach ściennych w Lascaux, tak twórczość literacka mogłaby się zakończyć na Iliadzie i Odysei.

„Przez całą Iliadę i Odyseję przewija się iskrzenie światła, zgoda na rzeczywistość, czułość dla zwierząt i natury – czyli urok życia. Czy zaglądając do tych książek, nie słyszycie muzyki fal bijących o brzeg? Oczywiście czasem zagłusza ją szczęk broni. Ale wciąż powraca ta miłosna piosenka opiewająca naszą cząstkę życia na ziemi. Homer jest muzykiem. Żyjemy w echu jego symfonii".

(-)
Materiał Wydawnictwa
13 listopada 2020
Książki
Lato z Homerem
Portrety
Sylvain Tesson

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia