Festiwal multimedialny

Międzynarodowy festiwal „Transgraniczna Przestrzeń Sztuki"

Teatr im. Wandy Siemaszkowej wraz z teatrami z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier zamierza powołać do życia w 2018 roku nowy międzynarodowy festiwal pod roboczą nazwą „Transgraniczna Przestrzeń Sztuki", łączący różne dziedziny sztuki, w tym: teatr, taniec, performans, muzykę, malarstwo, fotografię, film, nowe media.

Formuła festiwalu zakłada, że jej kolejne edycje będą odbywały się naprzemiennie u partnerów-organizatorów festiwalu: w Polsce w Rzeszowie, w Słowacji w Koszycach (gdzie żyje również liczna diaspora węgierska), w Czechach w Ostrawie, na Węgrzech (Budapeszt lub Eger) oraz w Ukrainie we Lwowie. W ten sposób uczestnicy projektu kolejno będą przejmowali rolę gospodarza festiwalu, kreując jego ideę i zawartość programową. A zatem festiwal będzie nosił miano imprezy cyklicznej, na stałe wpisanej w kalendarz współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy.

Transgraniczna Przestrzeń Sztuki to nie tylko współpraca organizacyjna, naukowa czy wymiana doświadczeń pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainą, ale przede wszystkim współpraca na polu artystycznym, prowadząca do zbudowania trwałych więzi pomiędzy instytucjami, a także doskonała okazja do promowania kultury sąsiadów wśród państw europejskich. Festiwal będzie największym międzynarodowym festiwalem w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, będącym jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale na całym kontynencie.

Projekt organizacji festiwalu spotkał się z aprobatą i zainteresowaniem Pana Premiera prof. Piotra Glińskiego. Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą – Urszula Ślązak – w piśmie kierowanym do Dyrektora Teatru – Jana Nowary – wskazała możliwe źródła finansowania projektu i informacje o gotowości umieszczenia inicjatywy w raporcie Ekspertów V4.

(-)
Materiał Teatru
25 marca 2017
Portrety
Jan Nowara

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...