Festiwal prapremier lalkowych

Pierwsza edycja we wrześniu

Teatr Lalki i Aktora będzie organizatorem Festiwalu małych Prapremier, pierwszego festiwalu w Polsce prezentującego spektakle prapremierowe teatrów lalkowych. Pierwsza edycja odbędzie się w dniach 17-21 września.

Ideą Festiwalu jest stworzenie przestrzeni dla dialogu pomiędzy teatrami lalkowymi w Polsce, prezentującymi spektakle prapremierowe skierowane do publiczności dziecięcej i młodzieżowej. Festiwal ma umożliwić widzom poznanie najciekawszych prapremier polskich teatrów lalkowych, wybitnych artystów oraz różnorodnych technik animacyjnych. Idea wynika również z chęci przybliżenia mieszkańcom Wałbrzycha i okolic bieżącego repertuaru innych teatrów lalkowych w Polsce, do którego większość ma utrudniony dostęp, m.in. z powodu braku festiwalu teatrów lalkowych na Dolnym Śląsku.

Festiwal będzie imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata, o zasięgu ogólnopolskim i charakterze konkursu. Pierwsza edycja już we wrześniu bieżącego roku. Festiwal ma inspirować do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz oryginalnych rozwiązań inscenizacyjnych z uwzględnieniem technik animacyjnych używanych we współczesnym teatrze lalek. Ważnym elementem Festiwalu będą: zainscenizowane czytania nowej dramaturgii, wystawa lalek oraz spotkania i dyskusje panelowe z udziałem twórców, teoretyków i publiczności, które mają przyczynić się do integracji środowisk teatralnych z widzami i pogłębić wiedzę odbiorców o współczesnych trendach w teatrze.

Festiwal dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania swych spektakli. Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2013 r. Kontakt: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl, www.teatrlalek.walbrzych.pl

(-)
Materiał Teatru
6 marca 2013

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia