Festiwal we wrześniu

Festiwal Inny Wymiar

Taniec, moda, muzyka, literatura już pod koniec września. Między innymi takie dziedziny będą królowały w naszym mieście podczas Festiwalu Wschód Kultury.

Wschód Kultury - Festiwal Inny Wymiar to impreza, na której trzeba być. Podczas tegorocznej edycji dużą rolę odegra teatr.

Wybór tej dziedziny sztuki nawiązuje bezpośrednio do tradycji miasta jako ośrodka sztuki lalkarskiej. Inny Wymiar Teatru i Tańca poszerzy dotychczasowy profil imprezy. Ale pokaże też teatr przez pryzmat inny niż w tradycyjnie postrzeganej formie, pozwoli na prezentację różnorodności sztuki teatralnej w rejonie pogranicza.

Pomysłodawcą i realizatorem projektu oraz autorem scenariusza Wschód Kultury - Inny Wymiar jest Białostocki Ośrodek Kultury. Projekt jest realizowany we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, artystami współpracującymi z partnerami zza granicy, głównie z Białorusi, ale też Litwy czy Ukrainy. Propozycje programowe uwzględniają udział twórców i instytucji zza wschodniej granicy, z krajów Partnerstwa Wschodniego. Wydarzenia festiwalowe będą realizowane w wielu miejscach: na scenach teatralnych, w muzeach i galeriach, salach Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz Białostockiego Ośrodka Kultury. Ale też w przestrzeni starej elektrowni, w obiektach poprzemysłowych i w przestrzeni miejskiej.

Wśród propozycji ciekawie wygląda wspólne działanie Teatru Kolegtyw i Białostockiego Teatru Lalek. "Taxi-Podlasie" to spektakl, który dzieje się w autobusie lub busie jeżdżącym po Białymstoku. To zbiór etiud tanecznych i aktorskich oparty na tekstach autorów pochodzących z Podlasia (m.in. Karpowicza), akcentujący współżycie różnych grup kulturowych w obrębie społeczeństwa, stawiający pytanie o dialog, tolerancję i akceptację inności.

(uk)
Kurier Poranny
12 sierpnia 2013

Książka tygodnia

Wybór opowiadań
Świat Książki w Warszawie
Edgar Allan Poe

Trailer tygodnia

„Tootsie" – reż. Magda...
Magdalena Piekorz
„Tootsie" jest to historia opowiadają...