Festiwal z kluczem

3. Festiwal Nowego Teatru - 55. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

Trzecia edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych rozpocznie się 18 listopada bieżącego roku i potrwa do 26 listopada. Nazwa Festiwal Nowego Teatru wynika ze zmienionej konwencji programowej.

Festiwal koncentruje się na prezentacji młodego, nowoczesnego teatru, który całkowicie przewartościował pojęcie tekstu dramatycznego, zwracając się z jednej strony ku aktom performatywnym, z drugiej zaś – ku przekazowi multimedialnemu, dlatego trzon programu stanowią spektakle czerpiące z języka nowych mediów, od dosłownego wykorzystania technologii cyfrowej w tworzeniu rzeczywistości scenicznej, po niewidoczne na pierwszy rzut oka przejmowanie ich konwencji przedstawieniowych i strategii narracyjnych.

Dopełnieniem głównego nurtu festiwalowego jest idiom Multimedia/Konteksty: ŚLADY, obejmujący działania artystyczne usytuowane na styku teatru, performansu i sztuk wizualnych, których istotą jest przekraczanie granic pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki. W ramach wydarzenia, poza konkursem festiwalowym, odbędą się warsztaty i pokazy skoncentrowane na wykorzystaniu multimediów, a także inne wydarzenia edukacyjno-artystyczne: czytania performatywne, spotkania z twórcami, panele dyskusyjne.

Dyrektorem programowym festiwalu jest Joanna Puzyna-Chojka, która w następujący sposób precyzuje jego ideę:
Festiwal Nowego Teatru nie jest przypadkowym zestawieniem kilku bądź kilkunastu spektakli. Jest festiwalem z kluczem, który jest efektem „nasłuchiwania" rzeczywistości poprzez teatr, oraz własną „dramaturgią", ujawnioną przez zestawienie ze sobą spektakli, tekstów, obrazów, idei, wreszcie – ludzi. Ta sieć powiązań, wydobyta na powierzchnię między innymi przez dobór zdarzeń towarzyszących konkursowym pokazom, przekształca Rzeszowskie Spotkania Teatralne w przestrzeń performatywnego wytwarzania nowych idei teatralnych i alternatywnych scenariuszy kulturowych, społecznych, egzystencjalnych.

(-)
Materiał Teatru
30 września 2016

Książka tygodnia

Ale musicale! Złote stulecie 1918-2018
Wydawnictwo Marginesy
Daniel Wyszogrodzki

Trailer tygodnia

Faust
Tobias Kratzer
Nowy "Faust" z Opery Paryskiej 29 lis...