Finaliści czwartej edycji

4. "Placówka" - Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

"Wózkarze" Jana Jelińskiego, "Zastanawiam się" Joanny Pawlik, "Karaoke" Tomasza Ciesielskiego, "Przeskok" Stowarzyszenia Dada von Bzdülöw, "EXIT" Urszuli Wojtkowiak i "10 000" Piotra Brożka - to projekty, które znalazły się w finale IV edycji programu "Placówka" Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. Nazwisko lub nazwiska zwycięzców poznamy do końca listopada.

Posiedzenie komisji, realizowanego od 2015 roku Programu "Placówka", odbyło się 4 września 2018. W jej skład weszli kierownicy oraz przedstawiciele wszystkich działów Instytutu Teatralnego [Agata Adamiecka-Sitek, Joanna Biernacka-Płoska - koordynatorka, Dorota Buchwald (dyrektor Instytutu), Dorota Głowacka (zastępca dyrektora ds. finansowo-administracyjnych), Anna Hausner, Michał Januszaniec, Dariusz Kosiński (zastępca dyrektora ds. programowych), Monika Krawul, Łukasz Orłowski, Olga Sobkowicz, Justyna Czarnota, Justyna Sobczyk i Edyta Zielnik]. Finałowe projekty wybrane zostały po przeanalizowaniu 16 wniosków zakwalifikowanych do drugiego etapu tegorocznej edycji "Placówki".

Projekty zakwalifikowane do finału czwartej edycji "Placówki":

1. Jan Jeliński / Katarzyna Sikora / Bartosz Dziadosz; projekt "Wózkarze"
2. Joanna Pawlik; projekt "Zastanawiam się"
3. Tomasz Ciesielski; projekt "Karaoke"
4. Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw; projekt "Przeskok"
5. Urszula Wojtkowiak; projekt "EXIT"
6. Piotr Brożek; projekt "10 000"

Autorki i autorzy wymienionych projektów zostaną poinformowani indywidualnie o terminie spotkania z komisją. Decyzja, który z projektów zostanie zrealizowany, zapadnie do końca listopada 2018 na podstawie rozmów z twórcami.

___

Ogłoszony w czerwcu 2015 Program "Placówka" wspiera prowadzenie poszukiwań teatralnych przez artystów i grupy twórcze, posiadające ograniczone możliwości długofalowej pracy. Program pomaga w powstawaniu projektów, które mają szansę w sposób znaczący przyczynić się do wzbogacenia polskiego życia teatralnego dzięki oryginalnym propozycjom artystycznym i tematycznym. Zgłaszać można wszystkie odmiany współczesnej sztuki scenicznej, także łączące teatr z tańcem, sztukami wizualnymi, mediami, aktywizmem społecznym, itp.

W tym roku Instytut Teatralny do udziału w Programie zapraszał szczególnie artystów z niepełnosprawnościami oraz artystów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami, zainteresowanych poszukiwaniami artystycznymi i eksperymentami w obszarze sztuki inkluzywnej.

Do tej pory w ramach "Placówki" sfinansowano pięć projektów: "Życie i śmierć Janiny Węgrzynowskiej" Ludomira Franczaka (premiera 6 maja 2016; pierwsza edycja "Placówki"), trans-operę "Anestezja" grupy daed baitz (premiera 3 grudnia 2016; pierwsza edycja), "Negronautki" Wiktora Okwara (premiera 7 września 2017; druga edycja), "Flagę nr 5" Moniki Drożyńskiej (premiera 21 września 2017; druga edycja) i "Malina" Marty Malikowskiej (premiera: jesień 2018). Postępy w realizacji wszystkich projektów "Placówki" można śledzić między innymi na fanpage'u.

(-)
Materiał Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego
5 września 2018

Książka tygodnia

Życie niedokończone
Wydawnictwo Żywosłowie
Lech Raczak, Jacek Głomb

Trailer tygodnia