Galeria wielkich artystów Podlasia

"Jesteśmy stąd" - Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki

Z początkiem lutego Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki rozpoczyna nowe przedsięwzięcie "Jesteśmy stąd" - Galeria wielkich artystów Podlasia .

Co miesiąc w programie koncertowym oraz na oficjalnej stronie instytucji Melomani znajdą materiał poświęcony wybitnym postaciom scen teatralnych i operowych Podlasia, a także poznają dzieje białostockiego teatru, od jego narodzin, aż do czasów współczesnych.

"Jesteśmy stąd" - Galeria wielkich artystów Podlasia to próba stworzenia artystycznej kolekcji postaci znamiennych dla teatru i muzyki, pochodzących właśnie z tego regionu. Główną ideą, która przyświeca temu pomysłowi jest chęć rozbudzenia ciekawości mieszkańców województwa tradycją białostockiego teatru. Nadrzędnym celem - budowanie tożsamości artystycznej miasta oraz uświadomienie historycznego znaczenia teatru, który na tych terenach powstał już w XVIII wieku.

Autorką cyklu będzie Elżbieta Kozłowska-Świątkowska - prawdziwa pasjonatka podlaskich dziejów, poetka, autorka tekstów krytyczno-literackich i monografii. Jak sama pisze: Ziemia podlaska była miejscem, które dało Rzeczypospolitej najstarszą scenę muzyki, baletu i teatru. To stąd od wieków wywodziły się talenty, które wyznaczały nowe trendy i kanony w europejskiej i światowej estetyce artystycznej.

Pierwsza publikacja jej autorstwa znajdzie się w lutowym programie symfonicznym i ujrzy światło dzienne już 7 lutego 2014 roku. Dotyczyć będzie Teatru Hetmańskiego oraz Salomei Deszner i Mikołaja Tomasza Stefana Grekowskiego.

Każdy, kto podejmie próbę wyruszenia w tę niezwykłą podróż w czasie, pozna okoliczności powstania popularnej białostockiej "Komedialni". Autorka odsłoni także kilka artystycznych "nowinek" pochodzących wprost z kart XVIII-wiecznej historii. Fortepian zakupiony za pośrednictwem samego Jana Sebastiana Bacha, wizyty zagranicznych ministrów, występy z udziałem międzynarodowej sławy baletmistrzów i pierwszych dam operowych.

Oprócz krótkiej historii teatru założonego przez Jana Klemensa Branickiego, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki opisywać będzie sylwetki i dorobek artystyczny słynnych Podlasian. W programie zaprezentowano sylwetkę urodzonej w Białymstoku Salomei Deszner - aktorki, śpiewaczki, drugiej w dziejach polskiego teatru directrissy sceny (1759 - 1806). Ponadto, w pierwszym z tekstów przedstawiona zostanie postać pochodzącego również z Białegostoku Mikołaj Tomasz Stefan Grekowski - baletmistrza tańczącego na deskach międzynarodowych teatrów, cenionego pedagogoga (1806 - 1870).

Autorka tekstów Elżbieta Kozłowska-Świątkowska jest poetką, eseistką, edytorem, biografem, redaktorem naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku i Trans Humany. Od wielu lat pracuje jako juror w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach literackich i edytorskich. Książki pod redakcją i w opracowaniu edytorskim pisarki zdobywały wyróżnienia i nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

"Jesteśmy stąd" - Galeria wielkich artystów Podlasia jest pierwszym projektem realizowanym wspólnie przez Elżbietę Kozłowską-Świątkowską i Operę i Filharmonię Podlaską - Europejskie Centrum Sztuki i niewątpliwie pierwszym przedsięwzięciem, o takim zakresie edukacyjnym. XVIII-wieczny Białystok stanowił wykwintną rezydencję sztuki scenicznej w Polsce, a Podlasie zrodziło Artystów światowego formatu, o czym niewielu z nas nie tylko nie pamięta, ale też nie wie.

(-)
Materiał Teatru
8 lutego 2014

Książka tygodnia

Bieg po linie
Wydawnictwo MANDO
Maria Malatyńska, Jerzy Stuhr

Trailer tygodnia