Gauden protestuje przeciwko karaniu

Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu

Grzegorz Gauden zrezygnował z udziału w pracach Rady Merytorycznej, która ma wspomóc władze Poznania w staraniach o przyznanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. "Do kroku tego skłania mnie sposób postępowania wiceprezydenta Sławomira Hinca wobec Teatru Ósmego Dnia oraz jego wypowiedzi prasowe" - napisał Gauden

Artyści związani z poznańskim Teatrem Ósmego Dnia udzielili ostatnio poparcia Januszowi Palikotowi. Kontrowersyjny poseł PO domagał się sprawdzenia, czy prezydent Lech Kaczyński był pod wpływem alkoholu, w momencie wchodzenia na pokład samolotu, który rozbił się pod Smoleńskiem. Kilku polityków Platformy zaczęło domagać się wyrzucenia Palikota z partii, w jego obronie stanęli natomiast artyści.

Podpisanie przez członków Teatru Dnia Ósmego listu w obronie Palikota spotkało się z ostrą reakcją władz Poznania. Wiceprezydent miasta Sławomir Hinc wezwał dyrektorkę teatru Ewę Wójciak na dywanik, udzielił jej ostrej reprymendy i przypomniał, że teatr zależny jest od państwowych dotacji i powinien być apolityczny.

"Jak władze Poznania pojmują wolność artystyczną?"

Sposób postępowania Hinca i jego wypowiedzi prasowe oburzył Grzegorza Gaudena, współpracownika Rady Merytorycznej, która stara się o przyznanie Poznaniowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Swoje motywy wytłumaczył w listach do Ryszarda Groblenego, prezydenta Poznania, i Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

"Władze miasta ubiegające się o ten tytuł muszą najpierw jasno zdefiniować wobec opinii publicznej Poznania, a w tym przypadku także Europy, jak pojmują wolność artystyczną, światopoglądową i polityczną artystów i działaczy kultury korzystających ze środków publicznych" - pisze Gauden w liście do Groblenego i Ganowicza.

"Jestem gotów wznowić moje zaangażowanie w prace Rady po udzieleniu przez władze Poznania gwarancji swobody artystycznej, światopoglądowej i politycznej poznańskim twórcom i działaczom kultury. Brak takiego stanowiska przekreśla zresztą szanse Poznania na otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016." - zapowiedział jednocześnie Gauden.

Gauden napisał, że jest także "głęboko oburzony" stwierdzeniami europosła PO Filipa Kaczmarka: " twórca jest niezależny tylko wtedy, gdy sam finansuje swoją działalność". "Oczekuję, że PO albo potwierdzi stanowisko Filipa Kaczmarka albo zdystansuje się od takich twierdzeń" - stwierdził Gauden.»

""Ze smutkiem muszę poinformować..." - Gauden protestuje przeciwko karaniu Teatru Dnia Ósmego"

PS
Tokfm.pl
4 sierpnia 2010

Książka tygodnia

Opowiedzieć historię. Polska dramaturgia współczesna po 2006 roku
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
redakcja: Joanna Królikowska i Weronika Żyła

Trailer tygodnia

Przemilczenia
Joanna Marcinkowska
U Joanny Marcinkowskiej nieodzownym e...